SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Charakteristika študijného odboru kuchár

Štúdium je 4-ročné, ukončené maturitnou skúškou, absolventi/absolventky tohto odboru:

–        vedia samostatne vykonávať práce súvisiace s prípravou nových technologicky náročných jedál vrátane špecialít a cudzích kuchýň ,

–        sú schopní riadiť pracovníkov a výrobu vo výrobnom stredisku,

–        ovládajú základné spôsoby zmyslových skúšok akosti surovín a tovarov,

–        vedia vypracovať kalkulácie jedál a nápojov,

–        vedia prijímať a registrovať objednávky jedál a nápojov,

–        vedia expedovať a esteticky upravovať jedlá,

–        vedia zostavovať jedálne lístky, ošetrovať a skladovať potraviny.

–        ovládajú zásady vedenia administratívy,

–        vedia komunikovať v 2 cudzích jazykoch,

–        majú kultivované a spoločenské správanie, 

–        ovládajú zásady HACCP, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

–        sa môžu počas štúdia zúčastniť zahraničných, školou sprostredkovaných stáží v Nemecku, Švajčiarsku, na Cypre ...,

–         sú pripravení/é na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie v zariadeniach spoločného stravovania v pracovných pozíciách ako kuchár, šéfkuchár, prevádzkar, vedúci závodu spoločného stravovania, ako aj na samostatné podnikanie v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania.

 

Organizácia, miesto vyučovania

Štúdium je organizované striedaním teoretického a praktického vyučovania.

Teoretické vyučovanie sa realizuje v  budove školy na Jabloňovej 1352 vo Zvolene, praktické vyučovanie na pracoviskách Hotel Academic, Season – home cooking a Divadelná reštaurácia.

 

Ukončovanie štúdia

Štvorročné štúdium je ukončené maturitnou skúškou.

Dokladom o vykonaní maturitnej skúšky je maturitné  vysvedčenie, výučný list v odbore kuchár, dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške.

Výučný list v odbore kuchár oprávňuje držiteľa samostatne podnikať v pohostinskej činnosti.

 

Ďalšie štúdium

Úspešní absolventi/absolventky majú možnosť ďalšieho štúdia formou pomaturitného alebo vysokoškolského štúdia.

 

Viac informácií

Viac informácií nájdete v časti >> Dokumenty - ŠkVP << pre študijný odbor kuchár.

Na konkrétne otázky Vám radi odpovieme na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. 

 

Fotogaléria