SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Charakteristika študijného odboru vlasová kozmetika

-        štúdium je 2-ročné, ukončené maturitnou skúškou,

-        je určené pre absolventov/absolventky 3-ročného učebného odboru: 6456 2, 6456 H kaderník

-        študijný odbor:

–      prehlbuje a rozširuje teoretické a praktické vedomosti a schopnosti, potrebné pre výkon v kaderníckych službách, so zameraním na posúdenie kvality vlasov, vlasovej pokožky, používania vlasových kozmetických prípravkov, s ovládaním základných kaderníckych postupov a technológie pri tvorbe spoločenských a večerných účesov, s použitím vlasových doplnkov, s prevedením úpravy účesu vysoko náročným spôsobom, podľa schematického zobrazenia alebo predlohy, s využitím nových pracovných techník v kaderníckej  praxi,

–      rozširuje praktické vedomosti a zručnosti o základy pleťovej kozmetiky, na kozmetické ošetrenie pleti, rúk a nôh, za použitia kozmetických prípravkov na ošetrenie a líčenie pleti, na osobnú hygienu, s využitím kozmetických prístrojov, správneho technologického postupu starostlivosti o pleť, pri manikúre a pedikúre,

–      rozširuje vedomosti o riadení prevádzky,

–      dopĺňa ekonomické, psychologické, estetické a výtvarné vedomosti absolventa potrebné pre úspešný výkon povolania,

 -        absolventi/absolventky sú pripravení/é na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie, ako kaderník , vedúci kaderníckeho salónu, súkromný podnikateľ, obchodný zástupca kozmetickej firmy, manažér salónu. 

 

Organizácia, miesto vyučovania

Dvojročné štúdium je organizované striedaním teoretického a praktického vyučovania.

Teoretické vyučovanie sa realizuje v  budove školy na Jabloňovej 1351 vo Zvolene,  praktické vyučovanie v kaderníckom salóne Šarm a na pracoviskách zmluvných partnerov.

 

Ukončovanie štúdia

Dvojročné štúdium je ukončené maturitnou skúškou.

Dokladom o vykonaní maturitnej skúšky je maturitné vysvedčenie, dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške.

 

Ďalšie štúdium

Úspešní absolventi/absolventky majú možnosť ďalšieho štúdia formou pomaturitného alebo vysokoškolského štúdia.

 

Viac informácií

Viac informácií nájdete v časti >> Dokumenty - ŠkVP << pre študijný odbor vlasová kozmetika.

Na konkrétne otázky Vám radi odpovieme na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..