SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Vitajte na stránke SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2021

 

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001 a práve tento rok je to už 20 rokov, čo oslavujeme mnohojazyčnosť v celej Európe. Potreba rozprávať cudzími jazykmi je v dnešnej mnohonárodnej Európe nevyhnutnosťou a dôležitým predpokladom prežitia a uplatnenia sa mladých ľudí v súčasnom svete.

Je dôležité, aby sme si uvedomili tento cenný zdroj, používali ho a pestovali. Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely.

Aj na našej škole sa vyučovaniu cudzích jazykov venuje veľká pozornosť, okrem angličtiny a nemčiny sa už tretí školský rok niektorí žiaci učia ruštinu. Študenti si môžu svoje odborné jazykové vedomosti a zručnosti rozvíjať aj počas odborných stáží v Nemecku, vo Švajčiarsku alebo na Malte, či počas poznávacích exkurzií do Viedne a Londýna alebo zapájaním sa do projektov Erazmus+ s medzinárodnou účasťou. Pravidelne každý rok si naši najlepší žiaci merajú svoje jazykové schopnosti v olympiádach v cudzích jazykoch alebo v medzinárodnej súťaži Angličtinár a Nemčinár roka. Tento rok nám vďaka projektu Modernejšia škola skrášlili priestory našej školy polepy napríklad s nepravidelnými slovesami v angličtine a v nemčine, alebo s rôznymi motivačnými citátmi, ktoré našim žiakom tiež môžu pomôcť pri učení sa cudzích jazykov.

Aj vyučujúci cudzích jazykov spolu so svojimi žiakmi na našej škole počas dvoch 2 týždňov od 27.9. do 8.10.2021 oslávili jazykovú rozmanitosť v Európe a podporili jazykové vzdelávanie. Vyučujúci pripravili pre svojich žiakov rôzne zážitkové, aktivizujúce a zábavné formy učenia sa cudzích jazykov.

A takto sme oslavovali....