SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Vitajte na stránke SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

Variabilné symboly pre prvákov v šk. roku 2023/2024

Zoznam 1. ročník SOŠ hotelových služieb a obchodu

 

Loading...

 

Zoznam 1. ročník SZŠ ZVOLEN

 

Loading...