SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Socrates

Leonardo da Vinci je program EÚ. Je to akčný program realizácie európskej politiky odbornej prípravy.

Ciele programu:

  • zlepšiť zručnosti a kompetencie ľudí, najmä mladých, v počiatočnej odbornej práprave na všetkých stupňoch, s cieľom uľahčiť ich integráciu a reintegráciu do trhu práce
  • zlepšiť kvalitu a prístup k ďalšej odbornej príprave a celoživotnému získaniu zručností
  • podporovať odbornú prípravu a tým zvýšiť konkurencieschopnosť a podnikavosť a vytvárať nové pracovné príležitosti

Stáže pre žiakov
Program LEONARDO DA VINCI podporuje nadnárodnú mobilitu mladých ľudí v počiatočnej odbornej príprave. Cieľom je zlepšenie odborných a jazykových zručností a schopnosti zamestnať sa.

Projekty našej školy v rámci programu Leonardo da Vinci mobility:

Naša škola realizuje v spolupráci s nemeckou vzdelávacou inštitúciouInternationaler Bund (IB) Jena už od roku 1999 odborné stáže žiakov študijných odborov hotelová akadémia, čašník, servírka a učebných odborov čašník, servírka, kuchár a cukrár. V rámci 13-týždňových pobytov absolvujú žiaci 2 týždne odbornej jazykovej prípravy pod vedením nemeckých lektorov. Odborná stáž našich žiakov prebieha v najlepších hoteloch a reštauráciách mesta Jena. Súčasťou pobytu sú aj odborné exkurzie v hotelových a reštauračných zariadeniach mesta, v pivovare a vo vinárskych závodoch vo Freyburgu (Rotkäppchen) a viaceré poznávacie exkurzie (Jena, Weimar, Buchenwald, Erfurt, Berlín). Účastníci odbornej stáže dostanú po jej skončení certifikát od prijímajucej a vysielajúcej organizácie, Europass v slovenskom i nemeckom jazyku a posudok od majiteľov, resp. managerov jednotlivých gastronomických zariadení.

Miesto odbornej stáže: Jena, Durinsko, Nemecko
Trvanie odbornej stáže: 13 týždňov
Odbory:
  • hotelová akadémia
  • čašník, servírka
  • kuchár
  • cukrár (od 2010/2011)
  Termín odbornej stáže
(školský rok)
  počet žiakov
  2010/2011   15 žiakov
  2009/2010   15 žiakov
  2008/2009   8 žiakov
  2007/2008   15 žiakov
  2006/2007   15 žiakov
  2005/2006   16 žiakov
  2004/2005   15 žiakov
  2003/2004   14 žiakov
  2002/2003   14 žiakov
  2001/2002   13 žiakov
  2000/2001   15 žiakov
  1999/2000   22 žiakov