SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Stáže a výmeny

  • Odborné stáže
  • Výmeny žiakov a pedagogických pracovníkov
  • Vzdelávaco-poznávací pobyt

Odborná stáž vo Švajčiarsku

Miesto odbornej stáže   Chur - Švajčiarsko
Termín odbornej stáže   02.12.2005 - 02.04.2006
Trvanie odbornej stáže   4 mesiace (2 týždne výuka v škole)
Odbor   hotelová akadémia
Počet žiakov   1

Odborná stáž vo Švajčiarsku

Miesto odbornej stáže   Chur - Švajčiarsko
Termín odbornej stáže   10.06.2005 - 10.10.2005
Trvanie odbornej stáže   4 mesiace (2 týždne výuka v škole)
Odbor   hotelová akadémia
Počet žiakov   2

Odborná stáž vo Švajčiarsku

Miesto odbornej stáže   Chur - Švajčiarsko
Termín odbornej stáže   04.12.2004 - 04.04.2005
Trvanie odbornej stáže   4 mesiace (2 týždne výuka v škole)
Odbor   hotelová akadémia
Počet žiakov   3

 

Trinacionálna výmena
Slovensko - Nemecko - Francúzsko

Miesto výmeny   Jena, Durínsko, Nemecko
Termín výmeny   02. - 11.12.2002
Trvanie výmeny   10 dní
Odbor   hotelová akadémia
Počet žiakov   7
Počet pedagogických pracovníkov   1

Témou trinacionálneho stretnutia boli zvyky a tradície v čase Vianoc v jednotlivých krajinách a príprava typických vianočných pokrmov. 
Výsledkom spoločnej práce žiakov bola malá trojjazyčná kuchárska kniha.

Výmena pedagogických pracovníkov

Miesto výmeny   Erfurt, Durínsko, Nemecko
Termín výmeny   jún 2002
Trvanie výmeny   10 dní
Odbor   kozmetička
gastronómia
Počet MOV a pedagogických pracovníkov   7
Zoznam MOV a pedagogických pracovníkov   Fridrichová, Kohútová, Kováčiková, Gábrišová,
Hanzel, Hrnčiarová, Mytyzeková

Vzdelávaco-poznávací pobyt

Miesto pobytu   Jena, Durínsko, Nemecko
Termín pobytu   jeseň 2001
Trvanie pobytu   10 dní
Odbor   kozmetička
Počet pedagogických pracovníkov   1
Počet žiakov   7