SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Natri si zdravie

 

Pod týmto heslom sa 3.a 4. novembra 2016 v SOŠ hotelových služieb a obchodu na Jabloňovej ulici vo Zvolene konali rozmanité akcie zamerané na propagáciu zdravej výživy. Žiaci študijného odboru hotelová akadémia súťažili v príprave pokrmov zo surovín zdravej výživy, ako sú tekvica a cuketa. Na pripravované pokrmy sa kládli vysoké nároky, museli byť nielen zdravé a chutné, ale museli zaujať  svojou kreativitou, štipkou fantázie i úpravou na tanieri.

ERASMUS + THE COOPERATING TOURISM SPIDER

Pavúk rozhodil svoje siete a cezhraničná spolupráca sa môže začať...

V dňoch 19. 10. až 22.10. 2016 sme sa zúčastnili úvodného stretnutia partnerských škôl v rámci projektu s názvom The Cooperating Tourism Spider, ktoré sa konalo v mestečku Plasy, v Plzenskom kraji, v Českej republike.

The Cooperating Tourism Spider je projekt programu Erasmus +, ktorý sa zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, poskytovanie príležitostí pre študentov a zamestnancov OVP absolvovať stáž v zahraničí, a tým pomáha

Šanca pre pečeň

Dňa 25. 10. 2016 v rámci vzdelávacieho programu stredoškolskej mládeže sa študentky krúžku Onkologickej výchovy a tiež výber študentov školy zúčastnili odbornej prednášky v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene na tému: Pôsobenie alkoholu na dospievajúcu mládež a jeho vplyv na pečeň.

Škola plná deviatakov v Deň otvorených dverí

Dvadsiateho prvého októbra, tohto roku, naša škola zažila pekné dopoludnie. V tento deň – trocha netradične v októbri- sme pre deviatakov i ôsmakov pripravili DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

Dvere sa otvorili presne o deviatej, keď sa do budovy školy valili naši, dúfame, noví žiaci. 160 žiakov z trás Krupinsko, Detviansko-Hriňovsko, Zvolen, Banská Bystrica, ale i zo Slovenskej  Ľupče, z Brezna zaplnilo chodby našej školy.

Prezentovali sme sa všetci. Prvé stretnutie s našimi odbormi mali žiaci prostredníctvom prezentácie a výkladu pani zástupkyne Mgr. Beáty Mogišovej v jedálni školy. Potom nasledovala prechádzka budovou školy. Jednotlivé skupinky žiakov sprevádzali fundované hostesky, ktoré ich previedli 15 stanoviskami s novými a novými zaujímavosťami o našej škole.

Osvetou predchádzať ochoreniam

V rámci Týždňa proti rakovine sa na našej škole uskutočnila séria prednášok v rámci projektu Medici za zdravie žien.

Cieľom prednášok bolo oboznámiť študentky s prvou návštevou u gynekológa a ako sa na ňu pripraviť. Prednášajúce neobišli ani háklivé témy, medzi ktoré patria onkologické ochorenia žien. Študentky sa dozvedeli, aká dôležitá je pri nich prevencia.  Dostupnou formou pomôcť prekonať strach z prvého vyšetrenia u gynekológa. Dievčatá sa dozvedeli, že si môžu gynekológa vybrať.

Októbrová Bratislava sa stala miestom ďalšieho workshopu

 

„Chceš byť zdravší, šťastnejší a spokojnejší?
Pridaj sa k nám a sprav KROK KU ZDRAVIU!“

 

Toto motto sa stalo ústredným mottom tohtoročného Týždňa proti rakovine, v rámci ktorého sa uskutočnilo niekoľko zaujímavých sprievodných podujatí. Jedným z nich bola  OnkOlympiáda, v ktorej si zmerali svoje sily onkologickí pacienti, ktorí súťažili vo viacerých  športových disciplínach, ako boli boccia, floorball, hod na kôš, penalta či švihadlo.

Paralelne s OnkOlympiádou sa konal  aj workshop pre študentov škôl, ktoré sú zapojené do Onkologickej výchovy Ligy proti rakovine.

Naši študenti v Štrasburgu

V minulom školskom roku sa mnohí študenti pod vedením vyučujúcich občianskej náuky zapojili do programu Euroscola, ktorý ponúkal pre stredné školy Európsky parlament. Išlo o množstvo aktivít / beseda s poslancom EP V. Maňkom, návšteva NRSR, a mnohé iné/,

ktorých cieľom bolo vzbudiť u mladých ľudí záujem o verejné dianie a chuť priamo sa do neho zapojiť. Výsledkom bol vypracovaný projekt. Ten mohol účastníkom poskytnúť možnosť stráviť určitý čas priamo v Európskom parlamente. Podarilo sa. 7. októbra 2016 strávilo 24 študentov  hotelovej akadémie  s 3 vyučujúcimi  1 pracovný deň v Štrasburgu.

Európsky deň jazykov 2016

26. septembra si každoročne pripomíname Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je podporiť jazykovú a kultúrnu rôznorodosť a predstaviť ľuďom všetkých vekových kategórií, no najmä deťom a študentom, možnosti štúdia cudzích jazykov. Aj naši žiaci tretieho ročníka odboru obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu formou osobného kontaktu
s vystavovateľmi, prezentácií, hier a rôznych sprievodných akcií mohli precítiť atmosféru tohto podujatia, do ktorého sa zapojili jazykové a kultúrne inštitúcie, združenia, univerzity a školy.
Žiaci odboru MRCR pripravili pre svojich spolužiakov krátku charakteristiku jednotlivých historických pamiatok Bratislavy, ktoré si mohli prehliadnuť počas prechádzky po Starom meste. Bližšie im predstavili Dóm sv. Martina, Bratislavský hrad, Starú radnicu, Univerzitnú knižnicu a iné historické zákutia Bratislavy.

Počasie nám prialo, a tak môžeme konštatovať, že plánovaná exkurzia naplnila naše očakávania a my sme sa spokojní, plní nových zážitkov a dojmov vrátili domov.

Najlepším barmanom Slovenska, najlepším barmanom Čiech sú naši žiaci

Znova sme ukázali, že napĺňame svoj cieľ, ktorým je vyslať absolventov do sveta konkurencie a ukázať, že dokážu na sebe pracovať, aby dosiahli tie naj, naj úspechy. Aj v tomto roku sa môžeme pochváliť dvoma naj barmanmi, ktorí sa s dobrými základmi a vlastnou usilovnosťou dostali do sveta barmanov.

Najlepšou barmankou Slovenska sa stala Marika Debnárová, ktorá je víťazkou najprestížnejšej barmanskej súťaže Diageo Reserve World Class Slovakia 2016. Ako uviedla: ,,To, že som študovala hotelovú akadémiu vo Zvolene, prispelo vo veľkej miere k tomu, že som pochopila gastronómiu. Začínala som v kaviarni v Hoteli Academic vo Zvolene. Potom nasledovala tvrdá práca.“ Umývanie pohárov, nosenie ľadu, trhanie mäty, príprava baru pre barmanov, štúdium, hodiny a hodiny cvičenia zručností. Úspech sa dostavil - je najlepšou barmankou Slovenska. Naj barmanku čaká koncom septembra svetové finále v Miami, kde bude súťažiť s barmani zo 62 krajín z celého sveta.

Praktické maturitné skúšky v Hoteli Academic

Marec – apríl - čas praktických maturitných skúšok. Žiaci odborov hotelová akadémia triedy V.H a V.K), kuchár, čašník, servírka (trieda IV.G) zúročili, čo sa naučili, čo získali počas štvorročného či päťročného štúdia. Vylosovali si témy, napísali záverečné práce, pripravili priebeh celej praktickej maturitnej skúšky. A maturovali.

ZLATO Z PRAHY

V dňoch 22. a 23. apríla 2016 v rámci jarného veľtrhu INTERBEAUTY PRAHA sa konali Majstrovstvá Českej republiky v mejkape s medzinárodnou účasťou Slovenska, Ukrajiny, Ruska a Kazachstanu. Súťažilo sa v kategórii STUDENT a PROFESIONÁL s postupom na ME do Mníchova. Tohtoročnou témou boli FAREBNÉ OSEMDESIATE ROKY.

Naše kozmetičky po krásnom úspechu v domácej súťaži INTERBEAUTY v Trenčíne nezaspali na vavrínoch a išli zabojovať k našim západným susedom. A urobili dobre. Priniesli zlato. O tento zlatý úspech sa postarala žiačka 4. Z  Bianka Porobić z odboru kozmetik.  Odbornými poradkyňami pri jej príprave boli majsterky odborného výcviku, a to Mgr. Miroslava Hlinková, Bc. Silvia Mesárošová, Bc. Daniela Karabegovič. Ku krásnej tvári patrí, samozrejme, aj účes. O ten sa postarala majsterka odborného výcviku odboru kaderník Bc. Zuzana Košútová. Výsledkom ich tímovej práce bola perfektne pripravená modelka Linda Palečková, žiačka druhého ročníka odboru vlasová kozmetika. Naša súťažiaca suverénne pracovala a získala si porotu. Konkurencia bola veľká, ale spomedzi 21 súťažiacich práve naša bola tá naj. Tá zlatá.

 

Design by: www.diablodesign.eu