SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Obchodná verejná súťaž

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen (ďalej len vyhlasovateľ)

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a v súlade s oddielom VI. Čl. 11 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK.

Spomienkový deň obetí holokaustu a rasového násilia

      „Keď niekto zachráni jediný život, je to, akoby zachránil celý svet.“

Týmito slovami z Talmudu sa začal spomienkový deň obetí holokaustu, ktorý sa konal 10.09. 2019 vo Zvolene, a ako každoročne  sa ho zúčastnili aj študenti našej školy. Aj keď udalosti, ktoré sme si pripomenuli  v tento deň, sa stali pred viac ako 70 rokmi, je potrebné, aby sa na ne nezabúdalo. Predovšetkým je dôležité, aby si ich uvedomili mladí ľudia, pretože je to skupina najviac ovplyvniteľná okolím.

Spomienkový deň sa konal na Židovskom cintoríne vo Zvolene a zúčastnili sa ho významné osobnosti politického, kultúrneho a cirkevného života a viacerí predstavitelia židovskej obce na Slovensku. Medzi významné osobnosti patril veľvyslanec Izraela na Slovensku. Spomienka začala čítaním mien židovských občanov, ktorí boli umučení v koncentračných táboroch. Ďalej nasledovalo čítanie mien slovenských občanov, ktorí zachránili svojich židovských susedov. Tento akt sa uskutočnil v Parku ušľachtilých duší, kde na Múre cti boli odhalené ďalšie mená.

V aule Technickej univerzity vo Zvolene sa na záver Spomienkového dňa uskutočnila Konferencia o holokauste na Slovensku. Riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev na dokumentoch z Norimberského procesu poukázal na hrôzy holokaustu, Mgr. Lônčíková poukázala, akú silu má propaganda a Mgr. Hlavinka priblížil fungovanie vyhladzovacieho tábora Sobibor. Záver konferencie patril študentom Dopravnej školy vo Zvolene, ktorí vystúpili s dramatickým pásmom „Osudy spútané ostnatým drôtom.“

Spomienkový deň v nás zanechal silné dojmy a je potrebné aj dnes  poukazovať na hrôzy, ktoré varujú.

OZNAM - Voľby nových členov Rady školy (zástupcov rodičov)

Žiadame zákonných zástupcov žiakov našej školy, aby sa dňa 1.10.2019 o 16.00 hod. dostavili do budovy školy, za účelom voľby nových členov Rady školy (zástupcov rodičov).

VARIABILNÉ SYMBOLY pre 1. ročník 2019_2020

 

 

Loading...
 

Jazykovo – poznávací výlet

Europapark – Paríž – Londýn – Amsterdam

V dňoch 8. – 14. 6. 2019 žiaci našej školy spolu s vyučujúcimi anglického jazyka mali možnosť navštíviť a aspoň trochu spoznať tie najkrajšie európske metropoly. Cieľom exkurzie bolo oboznámiť sa s kultúrou a históriou krajín, ktorými sme cestovali – Česká republika, Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Holandsko ako aj s pamätihodnosťami miest Paríž, Londýn a Amsterdam. Program bol naozaj bohatý, až sa čudujeme, čo všetko sme za tých 6 dní videli a zažili. V nemeckom meste Rust sme navštívili jeden z najväčších zábavných parkov v Európe EUROPA PARK, kde sme sa naozaj dosýta vybláznili. Ďalej nás čakala romantika a nezameniteľný šarm francúzskeho hlavného mesta Paríž, kde sme okrem plavby po Seine absolvovali prehliadku mesta a výstup na druhé poschodie Eiffelovej veže. Potom sme sa trajektom Calais – Dover presunuli na územie Veľkej Británie. Tu sme za jeden a pol dňa videli tie najnavštevovanejšie pamätihodnosti ako Greenwich, Tower Bridge, St. Paul’s Cathedral, Buckigham Palace, St. James’ Park, Westminster Abbey, Westminster Palace, Big Ben, London Eye, Trafalgar Square, National Gallery, Covent Garden, Piccadilly Circus, absolvovali sme tiež plavbu po rieke Temža. Dievčatá sa mohli vyblázniť v nákupných centrách na známej Oxford street a samozrejme sme sa mohli dotknúť aj slávnych osobností v múzeu voskových figurín Madame Tussaud’s. Na spiatočnej ceste sme sa ešte zastavili v hlavnom meste Holandska Amsterdam. Je to mesto s príznačnou atmosférou a vôňou,  popretkávané množstvom kanálov, a práve preto sa častokrát nazýva Benátky severu.

ZAV DETVA 2019 – talenty 1. ročníkov

V dňoch 11. – 12. 06. 2019 sa uskutočnila celoslovenská súťaž žiakov stredných škôl v odpise textov na rýchlosť a presnosť. Súťaže sa zúčastnilo 12 škôl, prevažne obchodných akadémií. Súťažilo 22 žiakov.  11. 06. 2019 sa uskutočnil bodovaný tréning žiakov, v rámci ktorého sa umiestnil na 1. mieste žiak našej školy Mattia Misitano z I. A triedy, odbor manažment regionálneho cestovného ruchu.  12. 06. 2019 prebehla súťaž. Súťažilo sa v dvoch disciplínach. V prvej disciplíne „desaťminútový odpis textu s penalizáciou 50 úderov za chybu“ zvíťazil náš žiak Mattia Misitano s výkonom  292,3 čistých úderov za minútu s presnosťou 99,85 %. Školu reprezentovala aj žiačka Alexandra Dominika Krajlíková z I. A triedy, odbor manažment regionálneho cestovného ruchu. Žiačka Krajlíková sa umiestnila na 11. mieste s výkonom 230,6 čistých úderov a s presnosťou  99,94 %.  V druhej súťažnej disciplíne „desaťminútový odpis textu s penalizáciou 100 úderov za chybu“ obsadil 1. miesto Mattia Misitano s výkonom 296,9 čistých úderov za minútu a s presnosťou 99,91 %. Alexandra Dominika Krajlíková sa umiestnila na 12. mieste s výkonom 190,5 čistých úderov za minútu a presnosťou 99,79 %. Našim žiakom blahoželáme k úspechu a veríme, že ich táto skúsenosť povzbudí k ďalšiemu tréningu a zvyšovaniu výkonov.

Ing. Janka Borgulová - učiteľka ADK

FOURFEST 2019 - Zlaté znamenie horoskopu

Už dvanásť rokov sa rimavskosobotský FOUR FEST zaraďuje medzi najprestížnejšie súťaže na Slovensku. Rôznorodosť disciplín priťahuje množstvo divákov a súťažiacim poskytuje priestor zmerať si sily aj na medzinárodnom poli. Tento ročník, ktorý sa konal 13. júna 2019, hodnotili jeho organizátori ako mimoriadne kvalitný a silný, keďže sa ho zúčastnilo 111 stredoškolákov zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Čiech.

V odbore kaderník nás reprezentovala Veronika Kostúrová z III.N  triedy, ktorá svojej modelke vytvorila elegantný a módny dámsky večerný účes.  Spomedzi sedemnástich súťažiacich sa, bohužiaľ, neprebojovala na víťazné pódium, ktoré v kaderníckych disciplínach ovládli zahraniční súťažiaci.  

V kategórii kozmetik našu školu reprezentovala žiačka Jessica Ibošová z triedy III.Z. Jej úlohou bolo vytvoriť  jedinečný mejkap na tému „Znamenia horoskopu”. Svoju modelku Michaelu Mackovovú zmenila na leva – kráľovské znamenie ovládané Slnkom. Porota hodnotila profesionalitu a precíznosť líčenia, detaily, celkový koncept a doplnky. Jessica naplno zabodovala a zo súťaže si odniesla ZLATÚ MEDAILU.

Gratulujeme Jessice a ďakujeme obidvom súťažiacim za reprezentáciu. Poďakovanie patrí aj Bc. Silvii Mesárošovej za pomoc a prípravu na súťaž v líčení.  

FOURFEST – EUROAKADEMIK GASTRO 2019

Dňa 13.06.2019  Banskobystrický samosprávny kraj a Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota organizovali už 12. ročník súťaže pod názvom FOURFEST – EUROAKADEMIK GASTRO 2019.  Bola to súťaž zameraná na odborné zručnosti žiakov  stredných odborných škôl s medzinárodnou účasťou. Naša  škola sa do súťaže prihlásila v odbore kuchár a v odbore čašník, servírka zameranom na prípravu kávy - barista.

V odbore kuchár  školu reprezentovala žiačka II.G triedy Veronika Valenčaťová. Jej úlohou bolo v časovom limite  45 minút pripraviť moderné jedlo pre dve osoby, kde základnou povinnou surovinou bola teľacia sviečkovica. Hodnotiaca komisia bola zložená z odborníkov z  praxe. Kritériá hodnotenia boli prísne, veď predsa kvalita tepelnej  úpravy je základom spokojnosti hosťa. Predmetom záujmu hodnotiacej komisie bolo využitie moderných  pracovných postupov a kulinárskych úprav. 

Menovaná žiačka si pod prísnym dohľadom certifikovaných komisárov počínala veľmi dobre. Spomedzi 14 súťažiacich sa umiestnila na prvom mieste a stala sa absolútnou víťazkou.

V odbore čašník, servírka  školu reprezentovala žiačka IV.K  triedy Kristína Majerníková. Jej úlohou bolo v časovom limite 5 minút pripraviť pracovisko, stôl pre porotcov na prezentáciu. V priebehu ďalších 10 minút mala pripraviť a predložiť komisárom 2 espressa, 2 cappuccina, 2 rovnaké voľné nápoje, kde povinnou ingredienciou bolo espresso.

Kritéria boli prísne, avšak aj napriek tomu  si žiačka odnášala zo súťaže cenu za najlepšie espresso.

Žiačkam blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy na súťaži. Ďakujeme aj majstrom odborného výcviku a vyučujúcim za prípravu žiačok.

OCENENIE pre MOZAIKU

Už viac ako 20 rokov organizuje Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska súťaž tematických čísel školských časopisov, ktoré sú zamerané na spotrebiteľskú výchovu.  Tento rok sa všetky časopisy sústredili na najhorúcejšiu tému dnešnej doby, ktorou je NADMERNÁ SPOTREBA a jej dopad na našu planétu.

Do súťaže sa zapojilo 61 časopisov z celého Slovenska. Vyhodnotenie sa konalo 30. a 31.mája 2019 v Červenom Kláštore, kde odborná porota pozvala redakčné rady 14 najlepších časopisov – 4 zo základných škôl a 10 stredoškolských. Dvanásť z nich bolo ocenených hlavnými cenami.

Aj trojčlenný tím autoriek špeciálneho čísla MOZAIKY- Martina Lapínová, Gabriela Kučerová a Simona Murinčeková, patril medzi pozvané kolektívy. Simonu Murinčekovú na odovzdávaní cien zastupovala kolegyňa z redakčnej rady Martina Zaušková. Žiačky prezentovali časopis a prebrali hlavnú cenu z rúk Mgr. Ivany Šipošovej, jednej z členiek odbornej komisie.  Slávnostného vyhodnotenia sa zúčastnila aj MgrKatarína Zalaiová, hlavný štátny radca odboru ochrany spotrebiteľov Ministerstva hospodárstva SR, ktorá odovzdala trom časopisom cenu Ministerstva hospodárstva. Medzi ocenené časopisy patrili DÚHA (Nitra), ŠUM (Stará Ľubovňa) a  aj naša MOZAIKA.

Dva krásne dni na severovýchode Slovenska (spojené s prehliadkou Hradu Ľubovňa, skanzenu či návštevy čokoládovne)  sa tak pre náš školský časopis skončili veľkým úspechom. MOZAIKA si odniesla z Červeného Kláštora veľa krásnych zážitkov, hlavnú cenu a okrem nej aj cenu Ministerstva hospodárstva SR.

„Z roka na rok sú všetky časopisy krajšie po grafickej stránke a kvalitnejšie po tej  obsahovej. A mňa teší aj to, že tento rok sa ich prihlásilo do súťaže tak veľa.“ Takto zhodnotila 22. ročník celoslovenskej súťaže Spotreba pre život  Božena Stašenková, koordinátorka súťaže a predsedníčka Asociácie spotrebiteľských subjektov Slovenska.  Poďakovala žiakom aj pedagógom a vyjadrila nádej, že aj v ďalšom ročníku sa do súťaže zapoja kreatívni a šikovní mladí ľudia tak, ako to bolo aj tento rok.

Zatvorili sa brány za ďalšími absolventmi

„ Prečo sa človek lúčiť musí so všetkým, čo mal rád, prečo človeku stačiť musí len a len spomínať ?“

V tomto duchu sa niesol 31. máj 2019, kedy sa naposledy zatvorili  brány školy za ďalšími absolventmi, ktorí zmaturovali v tomto školskom roku.

Vyvrcholením úspešných  maturitných skúšok bolo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení v Rytierskej sieni Zvolenského zámku. Slávnostný akt sa uskutočnil za prítomnosti pani riaditeľky PaedDr. Heleny Hrnčiarovej. Medzi hosťami boli pani predsedníčka celoškolskej maturitnej komisie Mgr. Vlasta Halušková,  predseda ZRŠ Ing. Ján Plesník, pani zástupkyne Mgr. Beáta Mogišová a Mgr. Alena Murínová, triedne učiteľky končiacich ročníkov.

Slávnostnú atmosféru upevnil program, ktorý si pre absolventov pripravili mladší spolužiaci. Verše básne od Júliusa Lenku Mojim žiakom boli dojímavé, ale pravdivé. Jeho veršami sa prihovorila Miška Papová. Rytierskou sieňou sa niesli krásne tóny piesní Živá voda a Žena, ktoré zaspievala Viktória Vaňová  za sprievodu p. vychovávateľa Matejkina. Potom sa ujala slova Janka Mesiariková, ktorá slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení moderovala. Absolventom sa prihovorila pani riaditeľka. Po jej príhovore nasledovalo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení spojené s oceňovaním najlepších študentiek a študentov, ktorí reprezentovali školu v rôznych súťažiach alebo počas celého štúdia dosahovali výborný prospech a mali vzornú dochádzku.

V tomto školskom roku sa na cestu životom vydalo 99 absolventov v odboroch – hotelová akadémia, obchodná akadémia, kozmetik, čašník – servírka, kuchár, vlasová kozmetika, spoločné stravovanie. Absolventi naposledy poďakovali svojim pedagógom a rodičom, ktorí sa tiež zúčastnili slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení. Posledný stisk ruky,  posledné objatia a nejedna slza, ktorá sa skotúľala po líci, znamenali, že je to pravda a my sa lúčime s ďalšími absolventmi.

Nám ostáva len dúfať, že naši absolventi nezabudnú na svoju alma mater a nájdu si čas, aby sa prišli svojim triednym, ale aj pedagógom pochváliť so svojimi pracovnými úspechmi.

>>> FOTOGALÉRIA <<<

Design by: www.diablodesign.eu