SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Mladý podnikavec

Naša škola je v školských rokoch 2020 – 2022 súčasťou projektu „Mladý podnikavec – workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl“ - kód projektu: 312011ACM6.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.

Žiaci 3. a 4. ročníka v rámci projektu absolvovali workshopy, online webináre a konzultácie s odbornými lektormi v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti. Žiaci získali vedomosti a skúsenosti v problematike osobných financií, investovania, sporenia a všeobecného hospodárenia s peniazmi. Každý žiak po absolvovaní všetkých stretnutí získal certifikát a príručku finančnej gramotnosti v elektronickej alebo tlačenej verzii.

Ing. Erika Guničová

Deň Zeme online

Pri príležitosti svetového Dňa Zeme sme sa v online priestore zúčastnili viacerých aktivít. V spolupráci so Stredoslovenským múzeom sme sa zapojili do výzvy „Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh“. Cieľom výzvy bolo vypracovať projekt o ohrozenom živočíchovi, graficky ho spracovať a navrhnúť opatrenia, ktoré by mohli vybranému živočíchovi reálne pomôcť pred jeho vyhynutím. Z našej školy sa do výzvy zapojila Kvetoslava Cviková z II.A a svoju pozornosť venovala leopardovi škvrnitému.

Projekt je zverejnený na stránke https://ssmuzeum.sk/den-zeme-so-stredoslovenskym-muzeom/.

Ďalšou našou aktivitou bola diskusia s manažérom kvality ovzdušia BBSK v prostredí MS Teams. Žiaci prvého ročníka odboru obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu získali informácie o stave ovzdušia v našom kraji, o hlavných zdrojoch znečisťovania a mali možnosť navrhnúť, ako znížiť úroveň škodlivín v ovzduší.

V týždni  od 26.4. do 30.4.2021 prebiehal environmentálny filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm. Opäť v online priestore sa ho zúčastnili vybraní žiaci prvých a tretích ročníkov. Prvá časť bola filmová na tému "Food Waste". Nasledoval kvíz, ktorým študentov previedla hviezda našej hip-hopovej scény Kali.

Obsluhovali sme našu prezidentku

Stalo sa už pravidlom, keď sa objaví v našom kraji či okrese najvýznamnejšia osobnosť Slovenskej republiky, naša  škola tam nemôže chýbať.

Presne tak to bolo aj 26. marca 2021 pri návšteve našej pani prezidentky Zuzany Čaputovej  očkovacieho centra Banskobystrického samosprávneho kraja. Prezidentku sprevádzal zastupujúci minister zdravotníctva pán Eduard Heger. Pani prezidentka sa stretla aj s predsedami ostatných samosprávnych krajov. Na stretnutí hovorili primárne o očkovaní. Bola vyzdvihnutá aktívna práca a dôležitá úloha veľkokapacitných vakcinačných centier v samosprávnych krajoch.   

Pani prezidentku a všetkých prítomných pri občerstvení obsluhovali naši zamestnanci a majstri odborného výcviku pod vedením manažéra Hotela Academic Jozefa Weisa, a to pani Jana Lipnická, pani Zdenka Cibulová, pani Lenka Kováčiková.

Naša pani riaditeľka PaedDr. Helena Hrnčiarová sa nášmu tímu poďakovala za ich vzornú reprezentáciu školy a šírenie jej dobrého mena.

Veríme, že takýchto významných príležitostí na zviditeľnenie školy bude stále viac a viac.

Design by: www.diablodesign.eu