SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Vitajte na stránke SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

Okresné kolo olympiády v cudzích jazykoch

Dňa 15. 1. 2020 sa uskutočnilo na Strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola vo svojich kategóriách s týmito výsledkami:

kategória 2A: Viktória Bendíková z II.A – 2. miesto

kategória 2B: Viktória Jančíková zo IV.A – 2. miesto

kategória 2D: Radoslav Csáki zo IV.A – 4. miesto

 

Na okresnom kole v nemeckom jazyku (16. 1. 2020) reprezentovali našu školu nasledovní žiaci:

kategória 2A: Erik Suchý z II.A

kategória 2B: Bianka Hodúľová z V.H

kategória 2D: Simona Murinčeková z III.A

Aj keď nepostúpili do krajského kola tejto súťaže, účasť v tejto súťaži ich obohatila o nové skúsenosti a posilnila jednotlivé zručnosti.

 

Všetkým súťažiacim v oboch cudzích jazykoch ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme ďalšie jazykové skúsenosti a úspechy.