SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Archív

Naši študenti v Štrasburgu

V minulom školskom roku sa mnohí študenti pod vedením vyučujúcich občianskej náuky zapojili do programu Euroscola, ktorý ponúkal pre stredné školy Európsky parlament. Išlo o množstvo aktivít / beseda s poslancom EP V. Maňkom, návšteva NRSR, a mnohé iné/,

ktorých cieľom bolo vzbudiť u mladých ľudí záujem o verejné dianie a chuť priamo sa do neho zapojiť. Výsledkom bol vypracovaný projekt. Ten mohol účastníkom poskytnúť možnosť stráviť určitý čas priamo v Európskom parlamente. Podarilo sa. 7. októbra 2016 strávilo 24 študentov  hotelovej akadémie  s 3 vyučujúcimi  1 pracovný deň v Štrasburgu.

    Vzhľadom na viac ako tisíckilometrovú vzdialenosť od Zvolena a obohatenie programu skupina vyrazila na cestu už 5.10. v skorých ranných hodinách. Prvou zaujímavou zastávkou bolo rakúske mestečko Melk a prehliadka starého kláštora, jeho expozícií, záhrad, spojená s podrobným výkladom. Po prenocovaní v Maierhofene navštívili účastníci  na druhý deň 

zámok v Neuschwansteine a kúpeľné mesto Lindau. Čas strávili nielen prehliadkou  mesta, ale aj známeho jazera. Večer sa presunuli do Freudenstadtu, ktorý leží v blízkosti nemecko-francúzskych hraníc, aby sa mohli včas dostať do Štrasburgu. Európsky parlament pripravil  program na celý deň, a to nielen pre študentov, ale aj pre učiteľov. Žiaci boli rozdelení do viacerých skupín, kde si pripravovali svoje stanoviská k aktuálnym témam súčasnosti a prezentovali ich pred všetkými v rokovacej sále EP. Samozrejme, značný priestor bol aj na diskusiu  a výmenu názorov. Program bol spestrený testom o EÚ v rôznych jazykoch a hrou Eurogame. Vyučujúci sa zatiaľ stretli so zamestnancami EP, vzájomne diskutovali a vyskúšali si aj test. Po plenárnom zasadnutí a prezentácii referátov ešte všetci využili pekné počasie na prechádzku po večernom Štrasburgu a chutné občerstvenie v obchodnom centre.

    Posledný deň, sobota, bol určený na dlhú spiatočnú cestu spestrenú niekoľkými zastávkami.

Štvordňový program zanechal v účastníkoch mnoho pozitívnych dojmov, zážitkov, nových informácií, kontaktov, ale i chuť zapájať sa do podobných akcií aj v budúcnosti.