SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Archív

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Dňa 17. 3. 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v recitácie poézie a prózy. Zúčastnilo sa ho päť žiačok. Všetky účastníčky Hviezdoslavovho Kubína si vybrali poéziu, jedna žiačka okrem básne aj prózu. V porote okrem dvoch slovenčinárov dbala na objektívne hodnotenie aj jedna žena, pani zástupkyňa Murínová. Príjemné publikum I.H triedy vytvorilo dobré podmienky pre súťažiacich.

V kategórii poézia bolo udelené nasledovné umiestnenie:

1.miesto – Surovcová Viktória– I.K a Psotková Silvia – III.K

2.miesto – Kováčová Martina – III.H

3.miesto – Mesiariková Janka – I.H a Lyseková Romana – III.K

V kategórii próza bolo udelené iba druhé miesto žiačke Mesiarikovej Janke z I.H triedy.

Všetkým šikovným a smelým dievčatám gratulujeme. Víťazkám budeme držať palce na regionálnomkole, do ktorého postúpili.