SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Archív

Projekt The Cooperating Tourism Spider

V termíne od 09.04. do 13.04. 2018 sme na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu vo Zvolene odštartovali  piate medzinárodné stretnutie partnerských škôl projektu The Cooperating Tourism Spider, ktorého cieľom je zefektívniť vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti cestovného ruchu. Na našej škole sme privítali 30 žiakov a ich učiteľov z troch krajín - Rakúska, Českej republiky a Lotyšska. Témou týždňa bola gastronómia.

V úvode stretnutia sme predstavili školu a odbory, v akých sa naši študenti vzdelávajú. V rámci projektu sa študenti dozvedeli cenné vedomosti,  získali  zručnosti  z oblasti prípravy hovädzích steakov, techniky obsluhy, spoločenského správania, barmana a regionálnej gastronómie. V rámci praktických zručností si  študenti pripravili  a pochutili  na kvalitných  steakoch, namiešali si vynikajúce miešané nápoje a vyskúšali  si aj nastieranie slávnostnej tabule.

Ďalšie dva moduly boli venované základným pravidlám spoločenskej etikety  a  regionálnej gastronómii.  Zahraniční, ale  aj naši študenti zisťovali ako chutí Slovensko.

Súčasťou modulu  Regionálna gastronómia bola exkurzia za  krásami  Slovenska. Prvou destináciou bol  Vlkolínec, kde naši zahraniční partneri videli, ako sa žilo na Slovensku kedysi. Ďalším zastavením bol salaš Krajinka pri Ružomberku, kde nám zamestnanci ukázali tradičné ručné spracovanie ovčieho mlieka. Popoludní sme obdivovali sakrálnu architektúru v Hronseku.Posledný deň sme  našim zahraničným hosťom  predstavili prevádzky školy. Zoznámili sa tak s prostredím, kde sa pripravujeme na budúce povolania absolventi hotelovej a obchodnej akadémie, manažéra cestovného ruchu, čašníka, kuchára, kozmetičky a kaderníka.

Krásnym ukončením plodného stretnutia bolo prijatie viceprimátorom Ing. Jaroslavom Stehlíkom  na Zvolenskom zámku.  Vo večerných hodinách sme sa rozlúčili slávnostnou večerou v slovenskom regionálnom štýle, kde študentom  boli odovzdané certifikáty. Pevne veríme, že spolupráca nekončí, ale začína. Každý zahraničný študent si zobral niečo z nášho krásneho Slovenska a veríme, že i naďalej budeme šíriť  našu gastronómiu, zvyky a tradície našich predkov.

Ing. Žaneta Sotáková