SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Archív

Best in Deutsch

Žiaci našej školy sa aj v tomto školskom roku zapojili do európskej online súťaže v nemeckom jazyku BEST IN DEUTSCH. Túto medzinárodnú súťaž organizuje Institute for Competencies Development  Czech Republic. Súťaže sa zúčastňujú žiaci stredných škôl vo veku 15-19 rokov z rôznych krajín Európy. Z  našej školy prejavilo záujem 10 žiakov  a dňa 23.11.2018 si zmerali svoje vedomosti so svojimi rovesníkmi zo zahraničia.

Súťaž , ktorej výsledky sa ešte spracovávajú, pozostávala z úloh zameraných na počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a gramatiku na úrovni B1-B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Hodnotí sa tak na individuálnej úrovni, kde sa vyhodnocuje najlepší nemčinár spomedzi žiakov, ako aj na úrovni škôl.

Cieľom súťaže je  motivovať mladých ľudí k štúdiu nemeckého jazyka a poskytnúť tým najlepším možnosť získať zaujímavé ceny.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy i Banskobystrického kraja a želáme veľa radosti a chuti pri ďalšom štúdiu nemčiny.

Súťaže sa zúčastnili:

Oláhová Simona a Melicherík Radko -1.H

Murinčeková Simona a Pocklanová Tereza – 2.A

Foltinyová Nikola – 3.Z

Hodúľová Bianka a Šimová Tereza – 4.H

Segečová Katarína – 4.G

Matúšová Monika a Kubincová Nikola – 5.K