SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Archív

Nové skúsenosti  na VITIS TROPHÉE JUNIOR 2019

Dňa 8. a 9. apríla 2019 sa konal VI. ročník juniorskej someliérskej súťaže  Vitis Trophée Junior 2019 - Majstrovstvá someliérov Slovenska v priestoroch škôl Súkromnej hotelovej akadémie SD Jednota a Súkromnej strednej odbornej školy SD Jednota v Šamoríne.

Súťaže sa zúčastnili študenti z viacerých odborných škôl. Za každú školu súťažili maximálne dvaja žiaci. Našu školu reprezentovali žiaci odboru hotelová akadémia, a to Alžbeta Dolinská z III.H triedy a Tomáš Drozd zo IV.K triedy.

V základnej časti súťaže si súťažiaci zmerali sily v 3 disciplínach. Súťažiaci si najprv prešli vedomostným testom z oblasti vinárstva a vinohradníctva. Potom na nich čakala senzorická časť súťaže- popis predložených vzoriek tekutín, určovali chuť, vôňu, vzhľad, pôvod a odrodové členenie vzoriek vín. Svoje zručnosti predviedli pri dekantácii červeného vína a pri správnom servise a komunikácii s hosťom. 

Do finále však postúpili len traja najlepší. Bohužiaľ, nie naši žiaci. Pri odovzdávaní cien pre víťazov, neobišli naprázdno ani ostatní súťažiaci, ktorí tiež dostali hodnotné dary od sponzora súťaže.

Súťaž v Šamoríne bola veľkým prínosom pre someliérov juniorov, ktorí si zopakovali niektoré praktické zručnosti a odniesli si množstvo nových cenných poznatkov a vedomostí pre ďalšie vzdelávanie. Ďakujem žiakom za vzornú reprezentáciu našej školy.

Mgr. Peter Chvojka