SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

DEŇ ZEME

22. apríl je deň, kedy by sme mali spomaliť a zamyslieť sa nad budúcnosťou našej planéty a tým, ako ju môžeme ovplyvniť naším správaním. DEŇ ZEME sa tradične oslavuje na celom svete od roku 1969.

Hoci nemáme možnosť ovplyvniť svetové dianie ani schvaľovanie ekologických zákonov, aj my sme prispeli k ochrane našej planéty a hlavne pomohli prírode. Študenti spolu s vyučujúcou p. Popíkovou opustili školské lavice a zorganizovali zber odpadkov  v okolí školy.  Spolu sa venovali aj ekologickým problémom, diskutovali, vytvorili niekoľko plagátov, stali sa učiteľmi pre svojich spolužiakov. Vyvrcholením všetkých „zelených“ akcií bude exkurzia do triedičky odpadu a zberného dvora vo Zvolene v máji.

Nezabúdajte, nemusíme hneď pohnúť svetom, stačí aj sebou – zhasnúť, keď nepotrebujeme svietiť, vypnúť vodu počas umývania zubov, nekupovať stále nové oblečenia a kombinovať aj staršie a mnoho iných malých krokov, ktoré pomôžu našej planéte a nám k lepšej budúcnosti.

Správajme sa ohľaduplne a šetrne k prírode nielen v tento deň, ale 365 dní v roku.  Zem je naším jediným domovom.  

-MS-

VIETE KRITICKY ROZMÝŠĽAŤ? A čo tak ROZLÍŠIŤ HOAX OD PRAVDY?

V dnešnej dobe prijímame z každej strany obrovské množstvo informácií. Stretávame sa s rôznymi argumentami.  Na internete sa šíri veľa falošných správ, ktoré majú tisíce zdieľaní. Rôzne média interpretujú tú istú udalosť úplne rozlične. Viete sa v tomto  informačnom neporiadku zorientovať?

Mať kritické myslenie, vedieť zhodnotiť dôveryhodnosť zdrojov, overiť si informácie a odhaliť argumentačné fauly a logické chyby – to sú nevyhnutné zručnosti v 21.storočí.

V Slovenskej debatnej asociácii pripravili kvíz s 3 úrovňami a otvorenou možnosťou argumentovať, ktorý bol súčasťou Olympiády kritického myslenia – OKM. V Banskobystrickom kraji sa olympiády zúčastnilo cca 100 žiakov (z gymnázií a troch odborných škôl) v dvoch kategóriách.  

Z našej školy to bolo 9 žiakov z 1.O, 1.H, 4.H, 3.H. Ako všetci zhodnotili po súťaži - nebolo to vôbec ľahké. Napriek tomu si vybojovali pekné miesta. Osobitne chceme zablahoželať Timotejovi Rudíkovi (3.H) za 11. miesto v druhej kategórii a Filipovi Haríkovi (1.O), ktorý s počtom bodov 72 obsadil v prvej kategórii 1. miesto a postupuje na celoslovenské kolo do Bratislavy.

 

A ak si aj vy chcete vyskúšať, aké máte kritické myslenie, kliknite na   https://okm.sk/kurzy/quiz/#/ a spustite krátky testík.

Slovenčina naša krásna

             Deň 31.marec 2022 bol pre našich žiakov a slovenčinárov veľmi významný. Uctili sme si náš krásny jazyk na školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka. Pripomenuli sme si ňou takisto 21. február - Medzinárodný deň materinského jazyka. Na 6. ročníku tejto súťaže sa stretlo 23 milovníkov slovenčiny. Svoje znalosti z jazyka a literatúry ukázali v testoch a svoje komunikačné schopnosti  zasa v rečníckom prejave. Na súťaži vládla príjemná atmosféra, súťažiaci mali na tvárach úsmev a spokojnosť.

Súperili medzi sebou prvé ročníky a druhé a tretie ročníky študijných odborov.

Na prvých troch miestach sa umiestnili títo žiaci:

I.ročník

 1. miesto- Júlia Tuhárska (I.A)
 2. miesto- Bibiána Ružičková (I.Z)
 3. miesto- Nikola Kútiková (I.A)

II. a III. ročník

 1. miesto- Simona Kostúrová (III.A)
 2. miesto- Sophia Blašková (III.A)
 3. miesto- Ľudmila Pálenkášová (II.H)

Nezaháľali ani ostatní. Až 54  žiakov sa zapojilo do Kvízu o slovenskom jazyku. Aj tu sme odmeňovali: Linda Schmidtmayerová (III.Z) získala kupón do školského bufetu, Viktória Brindzová (III.Z) a Martina Ivaničová (II.G) si zo súťaže odniesli balíčky s dobrotami. Najviac zapojených žiačok do kvízu bolo z I.Z, vyhrali balíček za najaktívnejšiu triedu.

Všetci súťažiaci  z našich  aktivít sa stretli na spoločnom odmeňovaní v klubovni školy. Odovzdávanie cien za účasť v Olympiáde sme spojili s odmeňovaním účastníkov školského kola prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.   

 

Všetkým víťazom i zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné slovenčinárske súťaže.  

Slovenčinári

Exkurzia v Štátnej vedeckej knižnici a Múzeu SNP v Banskej Bystrici

Marec je mesiacom knihy a pri tejto príležitosti sme navštívili Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici. V rámci exkurzie v literárnom múzeu sa žiaci I.A a II.A triedy zúčastnili programu pod názvom Štúrovci ako ich nepoznáte. Toto pásmo bolo venované trom spisovateľom-štúrovcom, významným literárnym osobnostiam mesta a regiónu, Samovi Chalupkovi, Andrejovi Sládkovičovi a Jánovi Bottovi.
Naša exkurzia pokračovala prehliadkou stálej expozície Múzea SNP v Banskej Bystrici, kde sa pod vedením lektorky múzea mohli žiaci oboznámiť s  politickými, vojenskými a spoločenskými udalosťami histórie Slovenska v kontexte s dejinami Európy v rokoch 1918-1945. Zároveň si mohli pozrieť jednotlivé exponáty, mapky názorne zobrazujúce dané obdobie, fotografie viažuce  sa k jednotlivým dejinným obdobiam, ako aj krátke autentické dokumentárne filmy na plazmových obrazovkách.

DEGUSTAČNÁ VEČERA - PRAKTICKÁ MATURITA

Po náročnom období, kedy boli brány reštaurácií zatvorené kvôli pandemickým opatreniami, môžu naši študenti konečne naživo a pred hosťami ukázať svoje zručnosti na praktických maturitách. Pripravili si pre nás päť zaujímavých tematických degustačných večerí s bohatým animačným programom. 
 •  25.4.2022 vás študenti prenesú do Las Vegas a predstavia  vo svojom menu okázalosť hotela Grand.
 •  26.4.2022 si pri hudbe a dobrom jedle môžete zaspomínať na šansoniérku Édith Piaf.
 •  27.4.2022 sa  hostia vrátia do 20. storočia a zažijú RETRO životný štýl na vlastnej koži .
 •  28.4.2022 sa účastníci večere zabavia na baníckom šachtágu.   
 •  29.4.2022 nás očarí vôňa, móda  a luxus Dioru a lahodného jedla.
 
Všetkým študentom držíme palce, aby sa im degustačné večere vydarili, hostia sa príjemne zabavili  a oni ukázali to najlepšie zo svojich zručností. 

  

 

 

 

 

Hviezdoslavov Kubín 2021/22

Po krátkej prestávke v minulom roku vyučujúci SJL opäť zrealizovali školské kolo Hviezdoslavovho Kubína, kde si nadšenci literárneho umenia zmerali sily v prednese poézie a prózy. Prvý termín sa uskutočnil už 24. februára, druhý o 14 dní neskôr. Zúčastnilo sa ich dokopy 7 žiakov rôznych ročníkov. I keď bol počet súťažiacich v porovnaní s minulosťou nižší, kvalita prednesu bola veľmi dobrá. Cenný bol aj záujem žiačok 1. A triedy Simony Ďuricovej a Daniely Fáberovej, ktoré získali druhé miesto. Zároveň je predpoklad, že v horizonte najbližších troch rokov budú svoj potenciál naďalej zvyšovať.

Veľkú nádej vkladali organizátori do Timoteja Rudíka, študenta 3. ročníka hotelovej akadémie. Nesklamal, práve naopak, okrem víťazstva v rámci školy získal aj 3. miesto na regionálnom kole vo Zvolene, ktoré sa konalo 24. marca. Samozrejme, tiež je predpoklad, že v budúcich rokoch sa opäť zúčastní rôznych recitačných súťaží.

Okrem spomenutých žiakov  na peknom druhom mieste skončili aj Paulína Štullerová z 2.Z a Maja Ondrík z 3. A .  Bronz získali Iveta Chovancová z 2.Z a Tamara Milová z 3. A .

Školské kolo v obidvoch termínoch sledovalo aj  niekoľko žiakov rôznych ročníkov, možno v budúcnosti nájdu odvahu aj tí, čo zatiaľ pozorovali recitujúcich len z publika.

Naše úspechy na GASTRO CUP 2022 Memoriál Jána Michnu

Svoj sľub napĺňame. Po úspechu v januári v Piešťanoch pokračujeme v súťažení a, samozrejme, aj v umiestnení sa na popredných miestach v gastro súťažiach.

18. marec 2022 bol úspešný pre odbor kuchár i cukrár. Tieto odbory nás reprezentovali na súťaži GASTRO CUP 2022 Memoriál Jána Michnu v Banskej Bystrici. Súťaž organizoval Banskobystrický klub kuchárov a cukrárov SZKC. Svoje skvelé zručnosti sme predviedli v kategórii cukrár junior a kuchár junior.

V kategórii cukrár junior nás zastupovala Lívia Hegedűšová, žiačka tretieho ročníka odboru cukrár. Jej úlohou bolo pripraviť 3 individuálne tanierové dezerty pre 1 osobu, pripravené ako studené a teplé jedlo. Hodnotila sa sezónnosť potravín, kombinácia surovín, rôznorodosť tvarov, kreativita, farebnosť, kvalita aplikovania, využitie v praxi, celkový dojem. Lívia výborne obstála a svojimi dezertmi Jarné prebúdzanie, Čokoládovo-karamelový dezert a Jahodový vánok získala zlatú medailu

V kategórii kuchár junior ukázal svoje zručnosti Dominik Bartók, žiak tretieho ročníka odboru hotelová akadémia. Jeho úlohou bolo v časovom limite 60 minút pripraviť dve porcie rovnakého moderného pokrmu, ktorý vychádza z gastronomických a kulinárskych tradícií Slovenska. Za  hlavnú surovinu  súťažného jedla organizátor určil jarné kuriatko v celku. Hodnotenie bolo náročné. Posudzovala sa kombinácia a sezónnosť použitých surovín, kreativita, zručnosť, nápaditosť, hygiena, príprava pracoviska, využitie surovín a cenová prístupnosť pokrmu. Spomedzi 9 súťažiacich sa náš žiak umiestnil na krásnom druhom mieste, získal striebornú medailu.

Zlatom a striebrom sme privítali jar na našej škole. Radi privítame ďalšie ocenenia za výbornú prácu našich žiakov a ich majstrov odborného výcviku.

Obezita – Týka sa aj nás?

Pri príležitosti svetového dňa obezity,  ktorý každoročne pripadá na 4. marec, sa žiaci prvého ročníka odboru Obchodná akadémia a MRCR zúčastnili besedy na tému Obezita pod vedením pani Gondášovej z RÚVZ.

Nadbytočná hmotnosť je vážny a rozšírený problém, ktorý sa dotýka viac než tretiny slovenskej populácie. Vplyv nadváhy a obezity na organizmus nemožno podceňovať, pretože zhoršujú kvalitu života a celkový zdravotný stav človeka. Často majú za následok vznik ďalších ochorení, ako je cukrovka 2. typu, hypertenzia, nádorové ochorenia. V diskusii žiaci preukázali svoje vedomosti o zdravom a nezdravom životnom štýle, zapájali sa prezentovaním svojich skúseností a názorov. Zúčastnili  sa merania percentuálneho množstvo tuku v našom tele pomocou tukomeru. Aj keď takýto prístroj doma určite nemáte, prvým pomocníkom na porovnanie našej hmotnosti a našej výšky je BMI index. Ten si vieme všetci vypočítať pomocou BMI kalkulačiek na internete. Získame predbežnú predstavu, ako to s nami vyzerá a zamyslieť sa nad naším životným štýlom. Obezita sa celosvetovo zaraďuje medzi civilizačné ochorenia a je len na nás, do akej miery sa nás bude dotýkať.

Design by: www.diablodesign.eu