SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Svet miešaných nápojov - Barmanský kurz

V októbri tohto školského roku v našej škole prebiehal barmanský kurz pre žiakov  gastro odborov. Kurz pozostával z teoretickej i praktickej prípravy žiakov. Žiaci mali možnosť sa zoznámiť s novými trendmi v miešaní nápojov, ako i spoznať nové suroviny na ich prípravu. Jednotlivo si ich pripravovali a zároveň i degustovali. Takto si osvojili a upevnili nové vedomosti i zručnosti v oblasti mixológie.

Na záver kurzu každý žiak musel zvládnuť písomnú i praktickú skúšku. Po zvládnutí oboch častí  si prevzal certifikát o absolvovaní barmanského kurzu, tým sa stal kvalifikovaným odborníkom v oblasti mixológie.

Etablovanie duálneho systému vzdelávania prostredníctvom podpory profesionality v podnikoch praxe - záverečné pracovné stretnutie v JENE

Od decembra 2016 do októbra 2018 sa realizoval projekt Etablovanie duálneho systému vzdelávania prostredníctvom podpory profesionality v podnikoch praxe. Cieľom projektu bola výmena skúseností medzi jednotlivými krajinami v rámci zavedenia systému duálneho vzdelávania. Počas dvoch rokov sa partneri projektu IB Jena, ENAIP Lombardia, Cantu, SOŠHSaO Zvolen šesťkrát stretli v jednotlivých krajinách.

Záverečné pracovné stretnutie sa konalo v dňoch od 15.10-18.10.2018 v nemeckom meste Jena. Toto stretnutie sa nieslo v duchu sumarizácie aktivít, ktoré sa realizovali počas celého projektu v období dvoch rokov. Súčasťou bola i záverečná konferencia, na ktorej sa predstavili partneri projektu, poukázalo sa na rozdiely v systéme duálneho vzdelávania jednotlivých krajín, navrhli sa odporúčania pre fungovanie duálneho vzdelávania. V rámci záverečného programu partneri projektu mali možnosť navštíviť pracovnú agentúru, kde pôsobia kariéroví poradcovia, ktorí úzko spolupracujú pri orientácii mladých ľudí pri výbere budúceho povolania. Profesionálny výklad odborníkov z radu duálneho vzdelávania i pohostinný prístup organizátorov projektu IB Jena ocenili ostatní partneri projektu.

Každá krajina vniesla do projektu nový pohľad, nové know- how.

Výborná spolupráca, nové vzťahy medzi novými partnermi projektu potvrdili multikultúrne fungovanie jednotlivých štátov.

Pevne veríme, že vzťahy s partnerskými školami budú naďalej intenzívne pokračovať pri realizácii ďalších nových projektov.

Deň nezábudiek

 „ Život bez zdravia je bremeno, so zdravím – radosť.“ W. Longfellow

 

V októbri sa naša škola zapojila do verejnej zbierky Deň nezábudiek. Zbierku každoročne organizuje Liga za duševné zdravie SR, ktorej symbolom sa stal nenápadný modrý  kvietok – nezábudka.

Nie náhodou sa stala symbolom duševného zdravia. Na jednej strane upozorňuje, aby sme my zdraví nezabudli na ľudí, ktorí trpia duševnými chorobami a tiež aj na to, že takéto choroby  prichádzajú nenápadne a pomaly. Často začínajú občasnou depresiou   a končia vážnym ochorením.         

Výťažok z predaja nezábudiek využije Liga na podporu aktivít, ktoré sú v súlade s cieľmi a poslaním Ligy, na podporu projektov chránených dielní, chránenej práce, chráneného bývania, podporu vzdelávania, podporu stacionárov na zmysluplné a tvorivé trávenie voľného času a prevencie v oblasti duševného zdravia.

Naše dobrovoľníčky vybrali v uliciach Zvolena peknú sumu 748 €, ktoré pomôžu zlepšiť život duševne chorým.

Design by: www.diablodesign.eu