SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

EXPERT geniality show 2023

 „Nikdy sa nevzdávaj, zvyčajne otvorí dvere posledný kľúč zo zväzku.“  Paulo Coelho

 

26.apríla 2023 sme vyhodnotili vedomostnú súťaž EXPERT geniality show, do ktorej sa zapájame už niekoľko rokov. Pravidelne sa jej zúčastňujú študenti vyšších ročníkov, ale každý rok pribudnú do súťaže aj naši prváci.

Naši experti si zmerali sily so študentami z celého Slovenska, pretože Expert je celoslovenská súťaž, ktorú organizuje nezisková organizácia Talentída, ktorej hlavnou náplňou je organizovanie celoslovenských vedomostných súťaží pre žiakov základných a stredných škôl.

Tohtoročnej súťaže sa opäť zúčastnilo 30 „expertov“ z prvého až piateho ročníka štvorročných odborov a hotelovej akadémie. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V prvej súťažili prváci a druháci a v druhej tretiaci až piataci.

Aj v tohtoročnej súťaži sme mali  úspešných riešiteľov, ktorí získali titul Expert, ale aj titul Top Expert. Aby študent získal tieto tituly, musel sa umiestniť v prvej štvrtine rebríčka.

Tohto roku sme mali 4 Top Expertov, zároveň títo 4 získali aj titul Expert. Boli to títo študenti: Ema Kútna  z I. A v téme Do you speak English? skončila 22. zo  670 súťažiacich a v téme Mozgolamy 38. zo 641 súťažiacich, celkovo skončila 60. z 1602 súťažiacich.

Zabodovali aj naši maturanti, Michaela Kučerová z V. H v téme Do you speak English? skončila 16. z 583 súťažiacich a v téme Svetobežník 21. z 483 súťažiacich, čím si vybojovala celkové 45. miesto z 1193 účastníkov.

Sophia Blašková  zo IV. A v téme Do you speak English? skončila 14.   zo 583 súťažiacich a v téme Mozgolamy 27. zo 483 súťažiacich, celkovo skončila 40. z 1193 súťažiacich.

Simona Kostúrová zo IV. A v téme Svetobežník skončila na 13. mieste z 349 účastníkov a v téme Mozgolamy 22. z 483 súťažiacich, celkovo skončila 42.

Naše šikovné expertky doplnil Michal Slovák z II. A, ktorý v téme Mozgolamy skončil na 11. mieste z celkového počtu 641 súťažiacich  a získal titul Expert.

Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim a blahoželáme našim úspešným riešiteľom.

Deň narcisov 2023 – Ďakujeme, že vidíte život aj z inej strany

Niekedy aj malá pomoc dokáže niekomu druhému zmeniť život. “

Tohtoročný Deň narcisov sa niesol v znamení motta:Ďakujeme, že vidíte život aj z inej strany.“ Skutočne je dôležité, aby sme poznali život ľudí, ktorí bojujú so zákernou chorobou, akou je rakovina, a preto sa naša škola zapája do dobrovoľnej zbierky,  z ktorej Liga proti rakovine pomáha rodinám a ich blízkym, ktorí  nevzdávajú boj s touto zákernou chorobou. Jej aktivity by však neboli možné bez príspevkov ochotných ľudí, ktorí symbolickou kúpou narcisu prispievajú na dobrú vec. Medzi takéto ušľachtilé aktivity patrí aj Deň narcisov.

Symbolom tohto dňa sa stal žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s onkologickými pacientami.

Naše dobrovoľníčky sa opäť stali „narcismi“ a pomohli dobrej veci.  Vydali sa do zvolenských ulíc, aby podporili tento jedinečný projekt. Podarilo sa im vyzbierať 907 €, o 200 € viac ako vlani.

Je potrebné vyzdvihnúť aj spoluprácu s pani profesorkou Bónovou z Gymnázia Ľudovíta Štúra, kde už niekoľko rokov zastrešujeme zbierku aj v tejto škole a sú s našimi študentkami spokojní.

Tým, že sa zúčastňujeme Dňa narcisov, dávame najavo, že rakovina sa týka nás všetkých, bez výnimky. Tým, že sme si pripli žltý narcis, vyjadrili sme svoju podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s touto zákernou chorobou. Narcis sa stal symbolom nádeje, že aj náročný boj môže mať dobrý koniec.

Tento krehký symbol jari  má veľkú silu, pretože každoročne spojí na Slovensku tisícky ľudí, ktorí sú ochotní podporiť symbolickou kúpou narcisu onkologických pacientov a ich rodiny.

Veď čo keď raz ...

Medaily z Danubius Gastro 2023

Dňa 20. apríla 2023 v bratislavskej Inchebe na veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO 2023 sa konali dve gastronomické súťaže, na ktorých sme mali zastúpenie aj my. 

Prvá súťaž, ktorej sa naši žiaci zúčastnili, bolo finále súťaže Gastro Junior Skills Slovakia. Cieľom tejto súťaže je vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, ktorí  majú odborné a teoretické vedomosti a odborné a praktické schopnosti a zručnosti.      Súťažnou úlohou bola príprava 4 porcií moderného teplého predjedla - domácej pasty - rezancového cesta a 4 rovnakých porcií moderného inovatívneho teplého pokrmu  v duchu kulinárskych tradícií s dvoma prílohami, kde hlavnou surovinou bol teľací brisket (teľacia hruď).  Z 18 súťažiacich do finále mohlo postúpiť len šesť a medzi postupujúcimi bol aj žiak našej školy Dominik Bartók s pomocníkom Christoferom Kováčom z triedy IV.H, ktorí  sa umiestnili na treťom mieste.  Žiakov na súťaž pripravoval Bc. Vladimír Staššák.

Druhou súťažou, na ktorú sa naši žiaci prebojovali z regionálnych kôl, bol METRO KUCHÁRSKY PÄŤBOJ 2023.  Cieľom súťaže je rozvoj kuchárskych zručností v krájaní cibule, zemiakov, póru, vo vykosťovaní kurčaťa a filetovaní pstruha. Súťažný tím tvorili  štyria členovia, a to Leo Redlinger, Roman Šuchma z III.H, Stanislav Stankovič z III.G a Christofer Kováč zo IV.H triedy. Každý člen tímu musel splniť všetkých päť zručností. Náš súťažný tím sa umiestnil na druhom mieste. Žiakov na súťaž pripravoval majster odbornej výchovy Michal Donoval.

Súťažiacim za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme a tešíme sa na ďalšie súťaže.

 

Mgr. Mária Kaľamárová

hlavná MOV odborov kuchár,

hotelová akadémia

 

Zásady prvej pomoci – ako sme sa ich naučili

Viete poskytnúť prvú pomoc? A dostali ste sa už niekedy do situácie, kedy ste prvú pomoc museli poskytnúť? Možno si myslíte, že by ste to hravo zvládli. Ale v realite, keď ste v strese a musíte reagovať rýchlo, je to omnoho zložitejšie. Dôležité je to ovládať minimálne teoreticky.

V stredu 26. apríla 2023 sa triedy IV.Z a II.M zúčastnili mini kurzu prvej pomoci. Hlavným garantom bola Mgr. Mužíková zo Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene. Kurz začal informáciou, že poskytnutie prvej pomoci nie je len morálnou, ale doslova zákonnou povinnosťou každého človeka. Prvú pomoc je totiž podľa trestného zákona povinný poskytnúť každý, ak pri tom nie je v ohrození vlastného života

Prvým krokom pri poskytovaní prvej pomoci by mal byť telefonát na tiesňovú linku 112, kde by sme mali operátorovi poskytnúť základné informácie o postihnutých, mieste, príčine, následkoch a približnom čase nehody. Ak postihnutý reaguje, je to ten lepší variant. Ak je ale v bezvedomí a dýcha, dávame postihnutého do stabilizovanej polohy. Ak nedýcha, zahajujeme KPR.

Sme veľmi radi, že sme si mohli prakticky vyskúšať zastabilizovanie postihnutého, KPR – kardiopulmonálnu resuscitáciu na detskej a dospelej figuríne, Gordonov úder a Heimlichov manéver pri dusení, prvú pomoc pri zlomeninách či krvácaní.

Snáď tieto vedomosti nebudeme musieť prakticky realizovať, ale lepšie je byť pripravený.

Investujeme do našej planéty

Starať sa o planétu je  investícia, ktorá sa mnohonásobne vráti.

Tradične sa zapájame do osláv DŇA ZEME (22.apríla), zúčastňujeme sa aktivít mesta Zvolen, Technickej univerzity, občianskych združení. Rovnako sa nebojíme ani práce a o prírodu v okolí školy sa pravidelne staráme, a to nielen jeden deň v roku. Tento mesiac sme si vyhrnuli rukávy, aby sme skrášlili okolie školy a pomohli aj prírode na Podborke. 

Jarné práce odštartovali už 17.apríla, kedy sa  tri triedy (II.Z, II.O, III.Z)  a dvaja dobrovoľníci zo IV.A (Miro Palacka a Jano Ladno), zapojili do celodennej brigády. Hrabali trávniky, zbierali odpadky, čistili odtoky, vysádzali nové dreviny a vysiali plochu pre opeľovače, dokončili oddychovú zónu s lavičkou pri Študentskej záhrade. Brigádu viedli p. Popiková s p. Stašekovou.

Trieda II.H sa s p. Jakubčinom zapojila do výzvy BBSK a mesta Zvolen. Vyčistili turistické chodníky a okolie Pustého hradu. Pri ich JARNEJ GRUNTOVAČKE  im spoločnosť robili žiaci z Gymnázia Ľudovíta Štúra.  

Vzdelávacích aktivít Technickej univerzity, Lesníckeho a drevárskeho múzea sa zúčastnili prváčky kozmetičky. Spolu s p. Popikovou sa na námestí v rámci LESNÍCKYCH DNÍ  zoznámili so sokoliarmi, absolvovali workshopy pre stredoškolákov.

Dňom Zeme naše aktivity nekončia. Do našej planéty budeme investovať pravidelne a príroda sa nám za to odmení.

Aj ticho môže byť výkrikom – žiadosťou o pomoc

Šikana vie byť často nenápadná, no deštruktívna. Je prítomná v školách aj rodinách.  Dielo Dany Dinkovej Nemé tváre / Výkriky do ticha je práve  príbehom o šikanovaní – virtuálnom i fyzickom. Zaujímavým spracovaním a náhľadom do aktuálneho života  mladých táto inscenácia rieši vážny spoločenský problém násilia.  Z umeleckého hľadiska študenti ocenili umelecké stvárnenie témy, v ktorom sa striedali hudba, tanec a činoherné umenie.

Obľúbeného  predstavenia sa zúčastnili triedy II.Z, II.A, I.A, III.A.  Študenti opúšťali sálu Štátnej opery v Banskej Bystrici plní emócií a rôznych pocitov. Čo je dôležité, každý z nich zachytil to najpodstatnejšie – posolstvo inscenácie – aby sme boli tolerantní a k tolerancii viedli aj svoje okolie. Nešikanovali a ani sa nenechali šikanovať inými. Aby neboli ticho, ale so svojím trápením sa podelili.

Slovenčinári odmeňovali

17. apríl 2023 sa niesol v duchu oceňovania súťažiacich, ktorí sa zúčastnili slovenčinárskych aktivít.

8. marca 2023 sme vzali hold pánovi Hviezdoslavovi v súťaži umeleckého prednesu poézie a prózy v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína. Zúčastnilo sa ho 8 žiakov. Skoro všetci účastníci Hviezdoslavovho Kubína si vybrali poéziu, jedna súťažiaca si zvolila prózu. Prvé tri priečky obsadili - v poézii– Timotej Rudík zo IV.H a  Paulína Štullerová z III.Z (prvé miesto), Martina Štefková z III.H (druhé miesto), Daniela Fáberová z II.A (tretie miesto). V próze 2. miesto získala Natália Zahorecová z I.A. Timotej a Paulína postúpili do regionálneho kola, kde Timotej získal krásne 3. miesto.

Na  XIX. ročníku súťaže Kováčová Bystrica nás svojou vlastnou tvorbou reprezentovala Michaela Pechová z III.Z.

29. marca 2023 sme zasa vzdali hold našej krásnej slovenčine na Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry. 7. ročníka súťaže sa zúčastnilo 28 žiakov, ktorí  súťažili v troch kategóriách (prihlásených bolo pôvodne 35 žiakov). Na celé doobedie zavládla v učebni SJL a ETI príjemná atmosféra a súťažiaci ukázali svoje znalosti z jazyka a literatúry i svoje komunikačné schopnosti. Každý účastník získal vecnú cenu.

Porota nakoniec vybrala tých najlepších a na prvých troch miestach sa umiestnili nasledujúci žiaci.

Študijné odbory (I. a II. ročník)

I. miesto- Nikola Kútiková (II.A)

II.miesto- Daniela Fáberová (II.A)

III.miesto- Bibiána Ružičková (II.Z)

 

Študijné odbory (III. a IV. ročník)

I.miesto- Simona Kostúrová (IV.A)

II.miesto- Sophia Blašková (IV.A)

III.miesto-  Ľudmila Pálenkášová (III.H)

 

Učebné odbory:

I.miesto – Júlia Gregoričková (I.E)

II.miesto – Kristína Kuchárová (III.M)

 

Cenu slovenčinárov získal ukrajinský žiak Daniil Adamchuk (I.H) za svoju odhodlanosť zabojovať v našej olympiáde so slovenskými žiakmi a ukázať svoje znalosti zo slovenčiny, ktoré získal v tak krátkom čase.

V rámci Olympiády zo SJL sa do Kvízu o slovenskom jazyku zapojilo 52 žiakov z 10 tried školy. Najviac zapojených žiakov do kvízu bolo z II.O, vyhrali balíček za najaktívnejšiu triedu. Balíčky so sladkosťami získali 6 vyžrebovaní žiaci: Alexandra Šándorová (II.H), Michaela Madarászová (IV.A), Richard Fáber a Tomáš Vajda (II.G), Jakub Priadka (III.G) a Dominika Hnilicová (II.G).

Všetkým víťazom i zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné slovenčinárske súťaže.  

Slovenčinári

Rum – šťastný syn cukrovej trstiny

Pod názvom  Rum – šťastný syn cukrovej trstiny prebiehala dňa 13. apríla 2023 praktická  časť odbornej zložky maturitnej skúšky študijných odborov kuchár, čašník a servírka v Hoteli Academic.

Žiaci zorganizovali pre svojich pozvaných hostí recepciu na danú tému. Celým maturitným večerom sa niesla kubánska hudba, ktorá spolu s výzdobou korešpondovala s tematikou tak známeho nápoja - rumu. Hostia mali gastronomický zážitok, zažili snúbenie jedál s daným nápojom. Hosťom boli ponúknuté jedlá z bufetových stolov a nápoje z nápojového stola. Vrcholom večera bola prezentácia ich zručností, ktoré získali počas štúdia na odbornom výcviku, ako aj na hodinách odborných predmetoch. Kuchári pred hosťami a predmetovou maturitnou komisiou predviedli filetovanie pstruha  a vykosťovanie kurčaťa, čašníci a servírky

zasa dekantovanie červeného vína, filetovanie pečeného pstruha, tranšírovanie pečených kuracích pŕs a flambovanie palaciniek.

Žiakom gastro odborov z triedy IV.G  držíme palce i na teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

Design by: www.diablodesign.eu