SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Stáž nemeckých praktikantov vo Zvolene sa už stala tradíciou

Od minuloročného júnového pobytu nemeckých praktikantov uplynulo približne pol roka a do Zvolena už po siedmy raz pricestovalo ďalších 5 praktikantov z partnerskej školy Staatliches berufsbildendes Schulzentrum Jena-Göschwitz spolu so svojimi vyučujúcimi (Jörg Missale, Petra Richter a Andrea Uhlmann) na 3-týždňovú odbornú stáž v rámci projektu Erasmus+.

Cieľom odbornej stáže žiakov z odborov hotelový pracovník, čašník a kuchár, ktorá trvala od 14.januára do 3.februára 2023, bolo zdokonaliť si odborné a jazykové zručnosti – komunikačnými jazykmi boli najmä nemčina a angličtina, no nemeckí žiaci sa počas krátkeho kurzu naučili spolu so slovenskými „spolužiakmi“ a vyučujúcimi p. Katarínou Halmovou a p. Vladislavom Bednárikom aj základy slovenčiny.

Odborná prax nemeckých žiakov prebiehala najskôr v škole – v odbornej učebni č.77 (kuchynke) pripravili pod odborným dohľadom p. vyučujúcej Amálie Nociarovej spolu s našimi žiakmi chutné 3-chodové slovenské menu, spolu s vyučujúcou p. Zuzanou Ťavodovou a našimi žiakmi trénovali flambovanie palaciniek a správnu techniku nosenia tanierov. V cukrárskej dielni spolu s MOV p. Tomášom Mihalčíkom pracovali s odpaľovaným cestom a vyrábali veterníky, v sladkej tematike pokračovali spolu s p. Vierou Sebíňovou zdobením sladkých karnevalových masiek karamelovými ozdobami. Časť stáže nemeckí žiaci absolvovali aj v školskej prevádzke odborného výcviku – v Hoteli Academic ich vyučujúca odborných predmetov p. Zuzana Ťavodová naučila správne namiešať Cézar šalát pri stole hosťa, vyskúšali si aj správne otváranie sektu. Okrem tréningu týchto odborných zručností absolvovali aj samotnú prax v kuchynskej prevádzke a v servise v Hoteli Academic pod vedením MOV p. Vladimíra Staššáka a p. Petra Chvojku.

Spolu s vyučujúcimi nemeckého jazyka (p. Beátou Mogišovou, p. Vladislavom Bednárikom, p. Katarínou Halmovou, p. Miroslavou Weissovou) vo voľnom čase spoznávali nielen Zvolen a jeho okolie, ale i ďalšie kúty Slovenska – postupne navštívili medené, strieborné a  zlaté banské mestá (Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica), pozreli si drevený artikulárny kostolík v Hronseku zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, absolvovali výlety na Krahule, na  Chopok v Nízkych Tatrách i túru okolo Štrbského plesa vo Vysokých Tatrách. Venovali sa aj športovým aktivitám – bowlingu, hre lasergame, plávaniu, pozreli si hokejový zápas slovenskej extraligy na zvolenskom zimnom štadióne.

Počas slávnostného záverečného večera v Hoteli Academic dňa 2.februára 2023 p. riaditeľka školy Helena Hrnčiarová odovzdala nemeckým praktikantom Europasy a certifikáty potvrdzujúce získané odborné a jazykové zručnosti.

Veríme, že sa našim nemeckým kamarátom u nás páčilo a pobyt na Slovensku pre nich zostane nezabudnuteľným zážitkom – súdiac aj podľa ich vlastných slov, že sa na Slovensko určite opäť radi vrátia.        

Beáta Mogišová

OKRESNÉ KOLÁ V CUDZÍCH JAZYKOCH

V dňoch 18. a 19.1.2023 sa uskutočnili okresné kolá olympiády v nemeckom a anglickom jazyku. Súťažné kolá opäť po 3 rokoch prebiehali prezenčnou formou a tak si žiaci mohli zmerať svoje vedomosti a zručnosti v čítaní s porozumením, počúvaní, rozprávaní, gramatike a v slovnej zásobe.

Našu školu v nemeckom jazyku reprezentovali títo žiaci:

Kategória 2A - Daniela Fáberová z II.A - 3.miesto a Júlia Tuhárská z II.A - 4.miesto
Kategória 2D - Vitalii Borets z III.A - 3.miesto

V anglickom jazyku nás opäť nesklamala žiačka IV.A triedy Nina Marková, ktorá v kategórii 2D získala 1. miesto a teda postupuje do krajského kola, ktoré sa bude konať 16.2.2023.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a Ninke želáme, aby na krajskom kole „zlomila nohu“, pretože ak Angličania chcú zaželať niekomu veľa šťastia, povedia mu jednoducho „break a leg“.

Súťažilo sa aj na ADK

Žiaci našej školy v minulom roku nezaháľali a boli aktívni aj v predmete administratíva a korešpondencia.
Žiačky II. A triedy sa zúčastnili dvoch súťaži v tomto predmete.
Prvá súťaž sa konala 25.10.2022 pod názvom Talenty 2. ročníkov. Uskutočnila sa online a žiačky mohli zažiť súťažnú atmosféru. Víťazkami školského kola sa stali: D. Fáberová, S. Ďuricová, J. Tuhárska.
Najlepšie umiestnenie v rámci medzinárodného zastúpenia získala D. Fáberová.
Druhá súťaž s názvom Medzinárodná internetová súťaž ZAV – 100 – edice 2022 sa konala 5.12.2022.
Princípom súťaže bolo absolvovať 25 jednominútových odpisov textu. Víťazkami školského kola sa stali: N. Feketeová, J. Tuhárska a D. Fáberová. Najlepšie umiestnenie v medzinárodnej konkurencii získala N. Feketeová.

Bronzové aj cukrárky

            Piešťany nám priniesli bronz dvakrát. Najprv kuchári, potom cukrári.

            Dňa 17. januára 2023  v Piešťanoch sa konal 3. ročník postupovej celoštátnej súťaže žiakov hotelových akadémií a stredných odborných škôl Skills Slovakia - Danubius GASTRO Junior CUP v odbore cukrár. Súťaž takisto organizovali SZKC a Štátny inštitút odborného vzdelávania pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky.

Našu školu zastupovali žiačky 2. ročníka Lucia Potkányová a Karin Cibuľová. Ich úlohou bolo upiecť 6 kusov moderných dezertov ECLAIRS podľa vlastného výberu. Povinnou surovinou bola smotana Stand&overun - Debic z produkcie spoločnosti Accom Slovakia a čokoláda Callebaut z produkcie spoločnosti Zeus Braun. Na upečenie a dekorokanie mali súťažiaci 120 minút. Celú prípravu sledovala a hodnotila odborná porota. Naše dievčence si počínali veľmi dobre. Umiestnili sa v bronzovom pásme.                        

Žiačkam gratulujeme za vzornú reprezentáciu školy a veríme, že prinesú sebe i škole ďalšie a ďalšie ocenenia. 

Bronzové Piešťany

            Dňa 16. januára 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb v Piešťanoch v Reštaurácii Semafor, v stredisku praktického vyučovania, privítala mladých kuchárov v semifinálovom kole súťaže Skills Slovakia - GASTRO Junior Metro Cup 2023. Súťaž organizoval SZKC a Štátny inštitút odborného vzdelávania pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky.

Do semifinále súťaže z korešpondenčného kola  postúpilo 16 tímov, medzi ktorými boli aj naši žiaci. Vybratí semifinalisti museli  v časovom limite 120 minút pripraviť moderné jedlo. Jeho hlavnou surovinou bol 130-gramový srnčí chrbát s kosťou a ľubovoľná 50-gramová vnútornosť. Súťažné jedlá hodnotila komisia, ktorá bola zložená z  členov Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov. Hlavným hodnotiacim bol Vojto Artz. Odborná komisia spomedzi 16 tímov vybrala 6, ktoré postúpili do finále.

Naši žiaci Dominik Batrók a Christián Kováč, štvrtáci odboru hotelová akadémia,   ktorí nás reprezentovali na tejto súťaži, postúpili z tretieho miesta do finále – do celoštátneho kola 12. ročníka súťaže Skills Slovakia - GASTRO Junior Metro Cup v odbore kuchár, ktoré sa bude konať v  Bratislave.

 Žiakom a, samozrejme, aj majstrovi odbornej výchovy Vladimírovi Staššákovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za cenný bronz pre školu.

V dňoch 5.12.-16.12.2022 prebehli na Slovensku školské kolá 6. ročníka Ekonomickej olympiády. Samozrejme, nezaháľali ani naši žiaci študijných odborov obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu počnúc 1. ročníkom, dokonca svoju ochotu zúčastniť sa prejavili aj dve žiačky 5. ročníka odboru hotelová akadémia.

Žiaci absolvovali 40 minútový test, ktorý pozostával z 25 otázok. Organizátor tejto celoslovenskej súťaže, ktorým je INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, pošle z každej školy do krajského kola minimálne jedného žiaka za predpokladu, že dosiahol minimálny počet bodov prípustný ku krajským kolám, t.j. 17 bodov z 25.

Z celkového počtu 60 zúčastnených žiakov sa najviac darilo Miroslavovi Palackovi zo 4.A, obchodná akadémia, ktorý by nás mal reprezentovať na krajskom kole. Oficiálne výsledky však budú zverejnené najneskôr 23.12.2022, kedy organizátor zverejní zoznam postupujúcich študentov.

Dušan Krsek

 

Nadácia NN ľuďom pripravila pre žiakov 1. a 2. ročníkov stredných škôl súťaž FiNNkvíz

Nová vedomostná súťaž sa uskutočnila koncom novembra cez aplikáciu EduPage. Žiaci odpovedali na 20 otázok s finančnou tematikou, časový limit na vyplnenie testu bol 40 minút.

V rámci Banskobystrického samosprávneho kraja sa do súťaže zapojilo spolu 545 žiakov. Súťažiaci, ktorí získali 15 bodov a viac,  sa stali úspešnými riešiteľmi. V prípade rovnosti dosiahnutých bodov sa bral do úvahy čas trvania súťažného testu.

A ako dopadli naši súťažiaci? V našej škole ich bolo spolu 33 z OA a MRCR, z toho sa až 14-ti stali úspešnými riešiteľmi a dostali od organizátora diplom.

Našim šikovným prvákom a druhákom blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri ďalšej reprezentácii školy!

 

Pred oknom - za oknom stojí Mikuláš...

Šiesteho decembra, tak ako je dobrým zvykom, navštívil našu školu Mikuláš. Postupne navštevoval všetky triedy, kabinety a miestnosti, aby obdarúval našich žiakov a zamestnancov školy. Výdatnú pomoc mu pri tejto náročnej činnosti zabezpečili pomocníci - anjel a čerti. Žiakov potešili balíčky so sladkosťami a zamestnancov školy koláčik a kávička v školskom bufete.

Deň sv. Mikuláša vniesol do priestorov školy vánok sviatočnej adventnej nálady, ktorá bude na našej škole pokračovať ďalšími akciami a umocňovať čaro tohto obdobia stále viac. Práve teraz je ten najlepší čas zamyslieť sa nad zmyslom tradícií, aby sa z nich nevytratilo čaro a láska.

Milí naši žiaci a zamestnanci školy!

Želáme Vám, aby sa Vám v tomto predvianočnom zhone podarilo trošku spomaliť, myslieť viac jeden na druhého a spomenúť si na tých, ktorí potrebujú naše milé slovo či chvíľku pozornosti. Užite si tieto vzácne chvíle v pokoji a s úsmevom na perách.

Školský parlament

Design by: www.diablodesign.eu