SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Študentská kvapka krvi

„Pre konanie dobra treba trošku odvahy.“ Giovanni Bosco

Naši študenti a tiež zamestnanci ju nabrali 14. novembra 2022, kedy sa zapojili do  28. ročníka Študentskej kvapky krvi, ktorej heslom bolo: „Pripoj sa. Wifi je aj na transfúzke.Týmto činom znova  pomáhali  niekomu neznámemu zachrániť život.

Na škole sa mobilné odbery konajú pravidelne a sme radi, že máme študentov – prvodarcov, ktorí prekonajú strach a rozhodnú sa darovať najvzácnejšiu tekutinu pre život, ktorou je krv.

Do tohtoročnej jubilejnej kvapky krvi sa zapojilo 30 študentiek a študentov a 4 zamestnanci školy.   Z tohto počtu zamestnanci mobilnej transfúznej jednotky uskutočnili 16 úspešných odberov. Do odberového kresla si sadli 4 študenti – prvodarcovia.

Darovať najvzácnejšiu tekutinu, vlastnú krv, si zaslúži úctu a obdiv.

Dobrovoľným darovaním krvi môžeme červenú kvapku krvi sprostredkovať tým, ktorých život je v ohrození.

 

Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo

Deutsch ist super und Sprachen sprechen ist wunderbar!

O tomto sme sa presvedčili aj 28.11.2022 na školskom kole olympiády v nemeckom jazyku. Na olympiáde sa zúčastnilo 15 žiakov z rôznych študijných odborov. Svoje Sprachkenntnisse si súťažiaci otestovali pri Hörverstehen, Leseverstehen, Grammatik a natürlich aj pri Sprechen.

Naši víťazi v jednotlivých kategóriách:

Kategória 2A – 1.a 2. ročník HA a OA

 1. Júlia Tuhárska – II.A /OA
 2. Daniela Fáberová - II.A/OA
 3. Katarína Beláková – I.A/OA

Kategória 2.B – 3.a 4. ročník OA a 3.-5. ročník HA

 1. Barbora Olšiaková – V.H/HA

Kategória 2D – žiaci SOŠ ( okrem HA a OA)

 1. Vitalii Borets – III.A/MRCR
 2. Sophia Blašková - IV.A /MRCR
 3. Jakub Struhár - III.G/ OP

 

Všetkým súťažiacim blahoželáme  a veríme, že získané knižné odmeny v nemeckom jazyku im pomôžu v ďalšom štúdiu, pretože Deutsch macht Spaß!  

 

Komisia školského kola ONJ:

Ing. Katarína Halmová a Mgr. Miroslava Weissová

Ukáž, ako vieš lietať 

V stredu, 23. novembra sa na našej škole uskutočnil medzitriedny streetbasketbalový turnaj dvojíc. Zorganizovať toto originálne podujatie skrslo v hlavách streetbasketových nadšencov z 5. H (duo Krak&Melicherík). Aj napriek tomu, že sa podobné podujatie konalo po prvýkrát, účasť predčila všetky očakávania. Zmerať si sily v tomto rýchlom a atraktívnom športe prišlo až 12 družstiev. Tie boli rozdelené do dvoch skupín po šesť - v každej skupine sa hrali zápasy "každý s každým". Takže v základných skupinách bolo spolu 30 zápasov. Hralo sa na jeden kôš buď 10 minút, alebo do dosiahnutia 10 bodov. Do finále sa nakoniec prebojovali tímy 2. O a 2. G. Z nich najlepšie s loptou skákali Matúš Berky a Patrik Bečkei z 2.O a stali sa tak zaslúženými víťazmi turnaja. Atmosféra turnaja bola super, výkony zúčastnených športovcov za nadšeného burcovania nehrajúcich družstiev tiež, takže je predpoklad, že sa zrodila nová tradícia a vidíme sa o rok.

EUROCUP JUNIOR BARISTA 2022

Hotelová akadémia v Prešove a Úrad Prešovského samosprávneho kraja pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milana Majerského, PhD. usporiadali  4. ročník baristickej súťaže juniorov EUROCUP JUNIOR BARISTA 2022, ktorá sa konala dňoch 22. a  23. novembra 2022 v priestoroch Hotelovej akadémie v Prešove. Garantom súťaže bol Dom kávy pod vedením Mgr. Petra Krajňáka.                                 

Na súťaži sa stretlo 12 mladých baristov zo stredných odborných škôl Slovenska. Súťažiaci mali v priebehu 15 minút pripraviť pre 4 – člennú chuťovú porotu 4 espresa, 4 kapučína a 4 coffee spritz nealká. Povinnou ingredienciou miešaného nápoja bola káva, sirup značky Monin a Bonaqua. Každého súťažiaceho pri príprave nápojov sledovala a hodnotila technická komisia. Hodnotila sa technika baristu pri práci s kávovarom a mlynčekom, správne extrahovanie a objem espresa, takisto spôsob, akým barista speňuje mlieko, čistota a hygiena na pracovisku, organizácia práce, dodržanie časového limitu. Chuťová komisia hodnotila kvalitu pripravených kávových nápojov, teplotu speneného mlieka, vyváženosť chuti, harmóniu, arómu, použitú techniku, kreativitu, vystupovanie, slovnú prezentáciu nápoja.

Našu školu reprezentovali  žiaci Marko FurješTimotej Rudík, štvrtáci z odboru hotelová akadémia. Marko a Timotej si na svojej druhej baristickej súťaži v konkurencii baristov z viacerých hotelových akadémií počínali veľmi dobre. Marko Furješ získal krásnu cenu za najlepšiu techniku a celkovo druhé miesto.

Obaja naši mladí baristi získali nové skúsenosti a, samozrejme, aj motiváciu pracovať na sebe, pripravovať sa  a čo najlepšie reprezentovať školu v odborných súťažiach.

Mgr. Zdenka Cibuľová

 

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku 2022

 Dňa 16.11.2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Každý rok je o túto súťaž mimoriadne veľký záujem a tak to bolo aj tento rok, kedy súťažilo celkom 35 žiakov z rôznych študijných odborov. Tí najlepší angličtinári školy si otestovali svoje vedomosti a zručnosti v gramatike, slovnej zásobe, v počúvaní, čítaní a hovorení.

Podľa usmernenia organizátora predmetových olympiád a súťaží NIVAM (predtým Iuventa) tento rok nastali zmeny v ketegorizácii OAJ a teda naši žiaci môžu súťažiť len v kategórii 2D (žiaci stredných odborných škôl a obchodných a hotelových akadémií, žiaci stredných škôl hotelového zamerania a obchodného zamerania s maturitou a s 3-hodinovou týždennou dotáciou, bez vekového určenia), na rozdiel od minulých rokov, kedy sme mohli súťažiť v troch kategóriách 2A, 2B a 2D.

Na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku nás bude reprezentovať Nina Marková, žiačka 4. ročníka odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu. Fingers crossed for you, Nina!

Tu sú výsledky:

 Kategória 2D - 1., 2. ročník SOŠ

 1. miesto – Lempochnerová Natália (II.A)
 2. miesto – Kováčiková Slávka (II.H)
 3. miesto – Záhorecová Natália (I.A)
 4. miesto – Beláková Katarína (I.A)

 Kategória 2D - 3., 4., 5. ročník SOŠ

 1. miesto – Marková Nina (IV.A)
 2. miesto – Pálková Alžbeta (III.A)
 3. miesto – Lacko Kristián (V.H)
 4. miesto – Kuricová Michaela (IV.H)

 

Všetci žiaci uvedení vo výsledkovej listine boli odmenení knižnými a vecnými odmenami.

Mgr. Mikulová, Ing. Kocúrová

Oblastné kolo súťaže PIŠQWORKY

 

Dňa 18.11.2022 sa konalo oblastné kolo majstrovstiev škôl  v piškvorkách na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene pod záštitou spolku Student Cyber Games. Za našu školu bojoval 5 – členný tím v zložení Nikola Feketeová (II.A), Radovan Gál (II.H), Iveta Chovancová (III.Z), Danyil Trofimov (II.O) a Michal Zemko (II.G). Sú to žiaci, ktorí dosiahli najlepšie skóre v školskom kole.

Pišqworky sú logicko – taktická hra, kde hráči umiestňujú do štvorčekového hracieho poľa 15x15 symboly X, O. Prvý hráč nakreslí dva rovnaké a jeden iný symbol. Následne si druhý hráč vyberie, akým symbolom bude hrať. Ďalší symbol zakreslí na hraciu plochu ten hráč, ktorých symbolov je zatiaľ na hracej ploche menej. Hráči striedavo kreslia na hraciu plochu svoje symboly. Víťazom sa stáva ten hráč, ktorému sa ako prvému podarí vytvoriť súvislú radu piatich svojich symbolov v ľubovoľnom smere – ortogonálne alebo diagonálne.

Oblastného kola sa zúčastnilo 12 tímov z rôznych stredných škôl, najmä z gymnázií z celého banskobystrického kraja. Náš tím ukázal, že nám to logicky myslí a celkovo sme sa umiestnili na šiestom mieste, čo bolo zároveň najlepšie umiestnenie spomedzi všetkých odborných škôl. Len o jedno miesto nám unikol postup na stredoslovenské kolo v Žiline.  Snáď o rok ...

Takže neváhaj! Nekrúžkuj len pod lavicou, ale zapoj sa i ty do PIŠQWORIEK!  Ukáž schopnosť logicky myslieť, taktizovať a ťahať v tíme za jeden koniec! Prihlás sa u svojho učiteľa matematiky do školského kola, ktoré sa aj na budúci rok uskutoční na našej škole!

 

Zahraničná odborná stáž v nemeckom meste JENA

Začiatok školského roka sa pre 15 žiakov našej školy začal tentokrát trochu netradične a to na zahraničnej odbornej stáži v Durínsku v meste JENA.

V rámci programu ERASMUS + ; KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov bol našej škole schválený projekt pod názvom Odborné zručnosti získané v zahraničí – krok k úspešnému štartu v profesii. Tento projekt umožnil našim žiakom stráviť  na zahraničnej odbornej stáži v Nemecku 2 mesiace v termíne od 22.8.2022 do 20.10.2022

Cieľom projektu bolo :

 • rozšíriť a zdokonaliť odborné vedomosti a zručnosti našich žiakov v oblasti gastronómie
 • zlepšiť a posilniť ich komunikačné schopnosti v cudzom jazyku
 • podporiť ich sebavedomie, samostatnosť a orientačný zmysel
 • poskytnúť im šancu nadviazať nové priateľstvá
 • spoznať durínsku kuchyňu, kultúru a mestá
 • a samozrejme vytvoriť si vlastný postoj k nevyhnutnosti sústavne sa vzdelávať a byť schopný uplatniť sa aj na európskom trh práce

Z nemeckej strany pomáhala našej škole organizačne zabezpečovať celý projekt vzdelávacia organizácia Internationaler Bund Jena.

Okrem nových skúseností si žiaci priniesli domov aj množstvo zážitkov zo spoločných výletov a voľnočasových aktivít. Najdôležitejšie však boli úsmevy na tvárach, slzy šťastia v očiach, pocity radosti, hrdosti a spokojnosti,  ktoré sme mohli vidieť na našich žiakoch pri slávnostnom odovzdávaní dokumentov. Každý účastník získal certifikát o účasti na projekte, certifikát ECVET na prenos kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave a  Europas – mobilita.

Slávnostnou bodkou za úspešným projektom ERASMUS + bolo vzájomné poďakovanie zo strany pani riaditeľky našej školy p. Hrnčiarovej, sprostredkovateľskej organizácie,  jednotlivých reštauračných podnikov a samozrejme aj zo strany našich žiakov.

Stáže sa zúčastnili nasledovní žiaci odborov hotelová akadémia a spoločné stravovanie:

Sophie Chantal Ofoedu II.H – odbor hotelová akadémia

Kristína Dulovcová III.H – odbor hotelová akadémia

Zoja Handurová III.H – odbor hotelová akadémia

Natália Murínová III.H – odbor hotelová akadémia

Ľudmila Pálenkášová III.H – odbor hotelová akadémia

Klaudia Pálková III.H – odbor hotelová akadémia

Michaela Petrášová III.H – odbor hotelová akadémia

Martina Štefková III.H – odbor hotelová akadémia

Štefánia Kremnická IV.H – odbor hotelová akadémia

Milan Macko IV.H – odbor hotelová akadémia

Petronela Pukanová V.H – odbor hotelová akadémia

Michaela Gondeková I.P – odbor spoločné stravovanie

Lívia Hegedüšová – I.P – odbor spoločné stravovanie

Terézia Segečová I.P – odbor spoločné stravovanie

Oleh Nikulin I.P – odbor spoločné stravovanie

 

Na záver vám prinášame video a niekoľko obrázkov, aby sme vám takto priblížili celý pobyt našich nielen v práci, ale aj na výletoch v mestách Jena, Berlín, Erfurt, Weimar...

Sprevádzajúci učitelia

 Katarína Halmová a Vladislav Bednárik

KABU – HALLOWEEN 2022

4.novembra 2022 sa v priestoroch telocvične našej školy konalo KABU – prijímanie žiakov prvých ročníkov do cechu študentského. Tento rok sme sa scénou, atmosférou a pripraveným programom preniesli na “halloweenskú párty“. Predtým však naši prváci slávnostným sľubom potvrdili, že si budú plniť študijné povinnosti a rešpektovať morálne záväzky voči škole a spolužiakom.

Odvážlivci z jednotlivých prváckych tried absolvovali rôzne súťažné disciplíny, ktoré, ako to už na KABU býva, preverili ich hlasivky, pohybové zručnosti, šikovnosť, ale najmä odvahu, bojovnosť a nakoniec aj vedomosti v pripravenom vedomostnom kvíze.

Osobitne ďakujeme pani riaditeľke a pani zástupkyniam, ktoré prijali naše pozvanie a tento rok sa zhostili aj náročnej a veľmi zodpovednej úlohy hodnotiť spevácke, tanečné a pantomimické výkony našich prvákov. Ďakujeme aj triednym učiteľom prvých ročníkov za odvahu postaviť sa pred publikum a zaspievať pieseň Arabela.

Poďakovanie patrí všetkým prvákom, ktorí sa nezľakli a prišli, celému organizačnému tímu KABU a ďalším dobrým dušiam, ktoré nám pomáhali pri prípravách. Dúfame, že sa vám podujatie páčilo a ponúkame niekoľko záberov vo fotogalérii. 

Design by: www.diablodesign.eu