SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Matematický klokan 2023 - vyhodnotenie

Dňa 27. marca 2023 sa na našej škole konala súťaž Matematický klokan. Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete. Súťaže sa zúčastnilo 29 žiakov  našej školy. Súťažili v dvoch kategóriách. Pätnásti žiaci prvého a druhého ročníka v kategórii Kadet a štrnásti žiaci tretieho a štvrtého ročníka v kategórii Junior. Žiaci v súťaži riešili 24 úloh zameraných na celú oblasť matematiky, ako je pravdepodobnosť, kombinatorika, logika,...

Víťazom kategórie Kadet sa na našej škole stala Aneta Paľková z II.Z, za ňou na 2. mieste sa umiestnila Júlia Tuhárska z II.A a na 3. mieste Sofiia Riabtseva, rovnako z II.A.

V kategórii Junior získala prvenstvo Simona Kostúrová z IV.A, v tesnom závese za ňou s rozdielom jedného bodu druhé miesto obsadili Vitalii Borets z III.A a Roman Šuchma z III.H.

Našim úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a veríme, že o rok sa s rovnakou chuťou popasujú s náročnými úlohami.

Radšej raz zažiť, ako trikrát počuť

Niekto sa potil na prijímačkách, aby mohol svoju svetlú budúcnosť formovať na našej škole J,  a my, ktorí sme už jej súčasťou, sme si tieto dni krásne užívali. Posúďte sami, čo nám naši učitelia pripravili.

Marius Pedersen, a. s. – no kto netúžil byť ako malý smetiarom! Ale vážne. Vidieť a počuť od odborníka ako a prečo separovať odpad, k tomu sa bežne nedostaneš. Zvolenský zámok – nie že by bola „klasická“ prechádzka po galérii nezaujímavá, ale keď je spojená s animačnou aktivitou, pri ktorej zrazu kreslíš Picassa, to je už iná zábava. Boli sme aj na Sliači. Nie na prechádzke. Na odbornej exkurzii po pýche nášho regiónu – Kúpeľoch Sliač. Prešli sme kuchyňou, najedli sme sa v reštaurácii (naozaj, dovolili nám zjesť všetko z bufetového stolu a napiekli nám ešte aj šišky – ďakujeme pán kuchár), pozreli ako vyzerá izba pre kúpeľných hostí. O priebehu liečebných procedúr nám len porozprávali, asi tušíte, prečo nás tam nepustili J.

Išli sme aj do vzdialenejšej časti regiónu. Boli sme v Kremnici. Pani sprievodkyňa v Mestskom hrade Kremnica nám veľmi pútavo porozprávala kopec zaujímavostí o tejto pamiatke. Niektorí z nás si užili viac prírody. Tam sa všetci radšej prechádzame so slniečkom ako pod dáždnikom. Počasie nám v tieto dni prialo. Sme budúci ekonómovia, manažéri. Keď sme sa dozvedeli, že ideme do divočiny, zaskočilo nás to. Po prvotnom šoku sme sa ocitli na okraji centra v Mestskom parku Lanice. Už vieme,  prečo tam zostávajú popadané stromy, o ktorých sme si doteraz mysleli, že ich nemá kto odpratať. Započúvali sme sa do spevu vtákov. Skúste to niekedy aj vy!

 A na záver – čítajte, kto nás na exkurziách sprevádzal. Info sme mali vždy z „prvej ruky“.  Marius Pedersen a. s. – Ing. Jozef Pivka, regionálny riaditeľ prevádzky Zvolen, Ing. Mgr. Martin Beňuch – riaditeľ spoločnosti Kúpele Sliač, Ing. Martina B. Paulíková – koordinátorka Združenia Slatinka. Ďakujeme veľmi pekne za váš čas a ochotu.

žiaci I. A, II. A a III. A

obchodná akadémia a manažment regionálneho CER

Auschwitz a Birkenau - memento hrôz nacizmu

„Je dôležité, aby si aj mladí ľudia vypočuli príbehy, aby vedeli, ako sa počas vojny uškodilo obyvateľstvu a nielen židovskému. Je potrebné, aby sa ľudia postavili proti zlu, ktoré aj teraz rastie a neostali len pozerať sa a prijímať ho. Inak bude toto zlo naďalej rásť.“  Jozef Klement

 

V súčasnosti sa propaguje zážitkové vyučovanie, ktoré môžeme využiť aj pri ovplyvnení postojov  mladých ľudí. My sme takéto učenie využili v rámci dejepisnej exkurzie do Poľska, kde sa v piatok 05. mája 2023 výber študentov našej školy zúčastnil dejepisnej exkurzie do múzea, ktoré bolo zriadené v bývalých koncentračných táboroch Auschwitz I a Birkenau. Tieto koncentračné tábory patrili medzi vyhladzovacie a počet umučených nie je presný. Uvádza sa, že tu zahynulo 2,5 milióna väzňov, z nich bolo v továrni smrti  umučených 1,1 milióna. Medzi nimi boli aj deti, pretože deti mladšie ako 15 rokov išli priamo do plynu.

So študentmi sme si prezreli expozíciu a v jej niektorých častiach doslova mrazilo, pretože dnes si už ani nevieme predstaviť, aké utrpenie prežívali väzni v týchto táboroch. V baraku č. 16 je umiestnená slovenská expozícia.  Celkovo bolo z územia dnešného  Slovenska deportovaných do Osvienčimu 65 692 osôb. Podľa údajov repatriačných úradov sa z nich vrátilo v roku 1945 celkovo 348 osôb. S pietou sme si pozreli krematórium a stenu smrti.

Vyhladzovacie tábory Auschwitz a Birkenau varujú.       

Veríme, že osobné stretnutie našich študentov so smrťou ich donútilo zamyslieť sa, aké hrôzy sú spojené s holokaustom a uvedomia si, aké nebezpečenstvo v dnešnej dobe predstavuje neofašizmus.

EXPERT geniality show 2023

 „Nikdy sa nevzdávaj, zvyčajne otvorí dvere posledný kľúč zo zväzku.“  Paulo Coelho

 

26.apríla 2023 sme vyhodnotili vedomostnú súťaž EXPERT geniality show, do ktorej sa zapájame už niekoľko rokov. Pravidelne sa jej zúčastňujú študenti vyšších ročníkov, ale každý rok pribudnú do súťaže aj naši prváci.

Naši experti si zmerali sily so študentami z celého Slovenska, pretože Expert je celoslovenská súťaž, ktorú organizuje nezisková organizácia Talentída, ktorej hlavnou náplňou je organizovanie celoslovenských vedomostných súťaží pre žiakov základných a stredných škôl.

Tohtoročnej súťaže sa opäť zúčastnilo 30 „expertov“ z prvého až piateho ročníka štvorročných odborov a hotelovej akadémie. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V prvej súťažili prváci a druháci a v druhej tretiaci až piataci.

Aj v tohtoročnej súťaži sme mali  úspešných riešiteľov, ktorí získali titul Expert, ale aj titul Top Expert. Aby študent získal tieto tituly, musel sa umiestniť v prvej štvrtine rebríčka.

Tohto roku sme mali 4 Top Expertov, zároveň títo 4 získali aj titul Expert. Boli to títo študenti: Ema Kútna  z I. A v téme Do you speak English? skončila 22. zo  670 súťažiacich a v téme Mozgolamy 38. zo 641 súťažiacich, celkovo skončila 60. z 1602 súťažiacich.

Zabodovali aj naši maturanti, Michaela Kučerová z V. H v téme Do you speak English? skončila 16. z 583 súťažiacich a v téme Svetobežník 21. z 483 súťažiacich, čím si vybojovala celkové 45. miesto z 1193 účastníkov.

Sophia Blašková  zo IV. A v téme Do you speak English? skončila 14.   zo 583 súťažiacich a v téme Mozgolamy 27. zo 483 súťažiacich, celkovo skončila 40. z 1193 súťažiacich.

Simona Kostúrová zo IV. A v téme Svetobežník skončila na 13. mieste z 349 účastníkov a v téme Mozgolamy 22. z 483 súťažiacich, celkovo skončila 42.

Naše šikovné expertky doplnil Michal Slovák z II. A, ktorý v téme Mozgolamy skončil na 11. mieste z celkového počtu 641 súťažiacich  a získal titul Expert.

Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim a blahoželáme našim úspešným riešiteľom.

Deň narcisov 2023 – Ďakujeme, že vidíte život aj z inej strany

Niekedy aj malá pomoc dokáže niekomu druhému zmeniť život. “

Tohtoročný Deň narcisov sa niesol v znamení motta:Ďakujeme, že vidíte život aj z inej strany.“ Skutočne je dôležité, aby sme poznali život ľudí, ktorí bojujú so zákernou chorobou, akou je rakovina, a preto sa naša škola zapája do dobrovoľnej zbierky,  z ktorej Liga proti rakovine pomáha rodinám a ich blízkym, ktorí  nevzdávajú boj s touto zákernou chorobou. Jej aktivity by však neboli možné bez príspevkov ochotných ľudí, ktorí symbolickou kúpou narcisu prispievajú na dobrú vec. Medzi takéto ušľachtilé aktivity patrí aj Deň narcisov.

Symbolom tohto dňa sa stal žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s onkologickými pacientami.

Naše dobrovoľníčky sa opäť stali „narcismi“ a pomohli dobrej veci.  Vydali sa do zvolenských ulíc, aby podporili tento jedinečný projekt. Podarilo sa im vyzbierať 907 €, o 200 € viac ako vlani.

Je potrebné vyzdvihnúť aj spoluprácu s pani profesorkou Bónovou z Gymnázia Ľudovíta Štúra, kde už niekoľko rokov zastrešujeme zbierku aj v tejto škole a sú s našimi študentkami spokojní.

Tým, že sa zúčastňujeme Dňa narcisov, dávame najavo, že rakovina sa týka nás všetkých, bez výnimky. Tým, že sme si pripli žltý narcis, vyjadrili sme svoju podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s touto zákernou chorobou. Narcis sa stal symbolom nádeje, že aj náročný boj môže mať dobrý koniec.

Tento krehký symbol jari  má veľkú silu, pretože každoročne spojí na Slovensku tisícky ľudí, ktorí sú ochotní podporiť symbolickou kúpou narcisu onkologických pacientov a ich rodiny.

Veď čo keď raz ...

Medaily z Danubius Gastro 2023

Dňa 20. apríla 2023 v bratislavskej Inchebe na veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO 2023 sa konali dve gastronomické súťaže, na ktorých sme mali zastúpenie aj my. 

Prvá súťaž, ktorej sa naši žiaci zúčastnili, bolo finále súťaže Gastro Junior Skills Slovakia. Cieľom tejto súťaže je vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, ktorí  majú odborné a teoretické vedomosti a odborné a praktické schopnosti a zručnosti.      Súťažnou úlohou bola príprava 4 porcií moderného teplého predjedla - domácej pasty - rezancového cesta a 4 rovnakých porcií moderného inovatívneho teplého pokrmu  v duchu kulinárskych tradícií s dvoma prílohami, kde hlavnou surovinou bol teľací brisket (teľacia hruď).  Z 18 súťažiacich do finále mohlo postúpiť len šesť a medzi postupujúcimi bol aj žiak našej školy Dominik Bartók s pomocníkom Christoferom Kováčom z triedy IV.H, ktorí  sa umiestnili na treťom mieste.  Žiakov na súťaž pripravoval Bc. Vladimír Staššák.

Druhou súťažou, na ktorú sa naši žiaci prebojovali z regionálnych kôl, bol METRO KUCHÁRSKY PÄŤBOJ 2023.  Cieľom súťaže je rozvoj kuchárskych zručností v krájaní cibule, zemiakov, póru, vo vykosťovaní kurčaťa a filetovaní pstruha. Súťažný tím tvorili  štyria členovia, a to Leo Redlinger, Roman Šuchma z III.H, Stanislav Stankovič z III.G a Christofer Kováč zo IV.H triedy. Každý člen tímu musel splniť všetkých päť zručností. Náš súťažný tím sa umiestnil na druhom mieste. Žiakov na súťaž pripravoval majster odbornej výchovy Michal Donoval.

Súťažiacim za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme a tešíme sa na ďalšie súťaže.

 

Mgr. Mária Kaľamárová

hlavná MOV odborov kuchár,

hotelová akadémia

 

Zásady prvej pomoci – ako sme sa ich naučili

Viete poskytnúť prvú pomoc? A dostali ste sa už niekedy do situácie, kedy ste prvú pomoc museli poskytnúť? Možno si myslíte, že by ste to hravo zvládli. Ale v realite, keď ste v strese a musíte reagovať rýchlo, je to omnoho zložitejšie. Dôležité je to ovládať minimálne teoreticky.

V stredu 26. apríla 2023 sa triedy IV.Z a II.M zúčastnili mini kurzu prvej pomoci. Hlavným garantom bola Mgr. Mužíková zo Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene. Kurz začal informáciou, že poskytnutie prvej pomoci nie je len morálnou, ale doslova zákonnou povinnosťou každého človeka. Prvú pomoc je totiž podľa trestného zákona povinný poskytnúť každý, ak pri tom nie je v ohrození vlastného života

Prvým krokom pri poskytovaní prvej pomoci by mal byť telefonát na tiesňovú linku 112, kde by sme mali operátorovi poskytnúť základné informácie o postihnutých, mieste, príčine, následkoch a približnom čase nehody. Ak postihnutý reaguje, je to ten lepší variant. Ak je ale v bezvedomí a dýcha, dávame postihnutého do stabilizovanej polohy. Ak nedýcha, zahajujeme KPR.

Sme veľmi radi, že sme si mohli prakticky vyskúšať zastabilizovanie postihnutého, KPR – kardiopulmonálnu resuscitáciu na detskej a dospelej figuríne, Gordonov úder a Heimlichov manéver pri dusení, prvú pomoc pri zlomeninách či krvácaní.

Snáď tieto vedomosti nebudeme musieť prakticky realizovať, ale lepšie je byť pripravený.

Investujeme do našej planéty

Starať sa o planétu je  investícia, ktorá sa mnohonásobne vráti.

Tradične sa zapájame do osláv DŇA ZEME (22.apríla), zúčastňujeme sa aktivít mesta Zvolen, Technickej univerzity, občianskych združení. Rovnako sa nebojíme ani práce a o prírodu v okolí školy sa pravidelne staráme, a to nielen jeden deň v roku. Tento mesiac sme si vyhrnuli rukávy, aby sme skrášlili okolie školy a pomohli aj prírode na Podborke. 

Jarné práce odštartovali už 17.apríla, kedy sa  tri triedy (II.Z, II.O, III.Z)  a dvaja dobrovoľníci zo IV.A (Miro Palacka a Jano Ladno), zapojili do celodennej brigády. Hrabali trávniky, zbierali odpadky, čistili odtoky, vysádzali nové dreviny a vysiali plochu pre opeľovače, dokončili oddychovú zónu s lavičkou pri Študentskej záhrade. Brigádu viedli p. Popiková s p. Stašekovou.

Trieda II.H sa s p. Jakubčinom zapojila do výzvy BBSK a mesta Zvolen. Vyčistili turistické chodníky a okolie Pustého hradu. Pri ich JARNEJ GRUNTOVAČKE  im spoločnosť robili žiaci z Gymnázia Ľudovíta Štúra.  

Vzdelávacích aktivít Technickej univerzity, Lesníckeho a drevárskeho múzea sa zúčastnili prváčky kozmetičky. Spolu s p. Popikovou sa na námestí v rámci LESNÍCKYCH DNÍ  zoznámili so sokoliarmi, absolvovali workshopy pre stredoškolákov.

Dňom Zeme naše aktivity nekončia. Do našej planéty budeme investovať pravidelne a príroda sa nám za to odmení.

Design by: www.diablodesign.eu