SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Naši olympionici

Ani počas koronakrízy naši študenti nezaháľajú. Dôkazom toho je účasť piatich desiatok žiakov študijných odborov OA a MRCR, a to od druhého po štvrtý ročník, do rôznych súťaží ekonomického zamerania.

V decembri prebehli na celom Slovensku školské kolá Ekonomickej olympiády, ktorú organizuje spoločnosť INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Z celkového počtu vyše 8 500 súťažiacich postupovalo do krajských kôl len niekoľko úspešných riešiteľov. No a čo je potešujúce, medzi 26-tku úspešných riešiteľov z Banskobystrického kraja, sa dostali až traja študenti z našej školy:

Tereza Pocklanová, 4.A MRCR

Barbora Banárová, 4.A OA

Ján Ladno, 2.A OA

V piatok 19. marca 2021 prebehli krajské kolá súťaže online formou prostredníctvom aplikácie Zoom. Požiadavkou na účasť bola zapnutá web kamera, ktorá slúžila na monitorovanie testovania a zabezpečenie čo najobjektívnejšieho priebehu. Celé podujatie trvalo približne 60 minút.

Výsledky a postupujúci do celoslovenské finále budú zverejnené okolo 15. apríla 2021.

22.4. 2021 No a konečne tu máme výsledky!

Z každého kraja postupujú traja súťažiaci s najlepším výsledkom z kraja, následne ďalší súťažiaci s najvyšším bodovým ziskom bez ohľadu na príslušnosť ku kraju.

Medzi touto obrovskou konkurenciou sa nestratili ani traja naši spomínaní študenti! Najviac sa darilo Barbore Banárovej zo 4.A, ktorá sa umiestnila v krajskom kole na krásnom 8. mieste, čiže len 5 miest za trojicou postupujúcich do celoslovenského finále z Banskobystrického regiónu!

Barbore srdečne blahoželáme!

 

Tak ako predchádzajúca súťaž, aj Finančná olympiáda je určená študentom všetkých stredných škôl. Ide o finančno-vedomostnú súťaž, ktorá ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu – pozri www.financnaolympiada.sk

Súťaž je organizovaná Nadáciou PARTNERS, ktorá ju realizuje pod hlavičkou edukatívneho projektu Deň finančnej gramotnosti. Pozostáva z 3 kôl, pričom už do 2. kola postúpili z našej školy títo žiaci:

Tereza Pocklanová, 4.A MRCR

Zuzana Mullerová, 4.AMRCR

Laura Lvomská, 4.A OA

Gréta Škvarková, 4.A OA

Veronika Korčoková, 4.A OA

Koncom marca sa títo naši úspešní riešitelia zapoja do 2. kola, a veríme, že sa niekomu z nich podarí prepracovať až do záverečného finálového kola koncom mesiaca apríl 2021.

 

Olympiáda Mladý účtovník je celoslovenská súťaž pre študentov stredných škôl a obchodných akadémií v účtovníctve a v programe OMEGA. Súťaž sa každoročne organizuje v KROSE spolu so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov. Obsah olympiády plne zodpovedá učebnej osnove z účtovníctva na stredných školách a môžu sa do nej prihlásiť študenti bez ohľadu na absolvovaný ročník a typ školy.

V tomto ročníku bude 1. kolo olympiády prebiehať 23. marca 2021 online - formou testu. Do 1. kola môže každá škola prihlásiť max. 3 žiakov, nás budú reprezentovať študentky 4.A OA:

Sára Preinerová

Lucia Kikinderová

Bianka Malaková

Do 2. kola postupuje 30 najlepších študentov.

Držme všetkým súťažiacim palce!

Dušan Kr

Krajské kolo olympiády v cudzích jazykoch

Z rôznych prieskumov typu „Život počas pandémie“ a pod. vyplýva, že väčšina mladých ľudí má počas pandémie viac voľného času ako predtým a pozitívnou správou oproti obdobiu pred pandémiou je, že výrazne vzrástol význam voľného času ako priestoru na ďalšie vzdelávanie. Okrem sledovania televízie, prechádzok a iných záľub si až 12 percent mladých ľudí denne rozširuje svoje vzdelanie jazykovými či inými kurzami zameranými na rozvoj zručností.

A ako trávite svoj voľný čas VY?

Túto otázku sme položili aj trom našim žiačkam, ktoré nás 9. a 10. 2. 2021 reprezentovali v krajských kolách olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. Zhodli sa, že rady pozerajú filmy a seriály v pôvodnom znení, čítajú knihy a počúvajú hudbu. A to im prinieslo aj zaslúžený úspech. V krajskom kole olympiády v anglickom jazyku Nina Marková z II.A získala 2. miesto v kategórii 2D a v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku Simona Murinčeková zo IV.A získala 3. miestoLiana Lichvárová z III.A sa umiestnila na 7. mieste v kategórii 2D.

Všetkým trom srdečne blahoželáme a ostatným našim žiakom prajeme, aby pochopili, že cudzí jazyk nie je iba predmet v škole, ktorý musia nejako prežiť. Je to to, čo vám o chvíľu bude otvárať alebo zatvárať dvere do sveta. 

Mgr. Eva Mikulová

OLYMPIÁDY V CUDZÍCH JAZYKOCH – OKRESNÉ KOLÁ

Aj tento školský rok, ktorý je pre nás všetkých tak náročný, sa naši víťazi školských kôl olympiád v cudzích jazykoch úspešne zapojili do okresných kôl. Okrem sústredenia sa na náročné úlohy, sa museli tentokrát všetci zúčastnení žiaci popasovať aj s novou formou súťaže, pretože prebiehala ONLINE. 

Sme radi, že sa im to podarilo a tešíme sa, že aj v anglickom aj v nemeckom jazyku máme postupujúcich do krajského kola.

 

Okresné kolo OLYMPIÁDY V ANGLICKOM  JAZYKU

prebiehalo 13.1. 2021 a našu školu v jednotlivých kategóriách reprezentovali títo žiaci:

 

Kategória 2A: Alžbeta Pálková – I.A / OA – 2. miesto

Kategória 2B: Barbora Banárová – IV.A / OA sa bohužiaľ nezúčastnila okresného kola

Kategória 2D: Nina Marková – II.A / MRCR – 1. miesto a postupuje do krajského kola

 

 

Okresné kolo OLYMPIÁDY V  NEMECKOM JAZYKU

prebiehalo 20.1. 2021 a našu školu v jednotlivých kategóriách reprezentovali títo žiaci:

 

Kategória 2A:

Milan Macko – II.H / HA– 3. miesto

Michaela Madarászová – II.A / OA – 4.miesto

Kategória 2B:

Miroslava Malčeková – IV.H / HA – 3. miesto

Dominika Havranová – V.H  / HA – 4. miesto

Kategória 2D:

v tejto kategórii obe žiačky postúpili do krajského kola

 1. Simona Murinčeková – IV.A / MRCR – 1. miesto
 2. Liana Lichvárová – III.A / MRCR – 2. miesto

 

Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu našej  školy a žiačkam, ktoré postúpili do krajského kola prajeme aj veľa šťastia a držíme palce.

Ekonomická olympiáda

V polovici decembra sa naši študenti zapojili do 4. ročníka Ekonomickej olympiády organizovanej spoločnosťou INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Išlo o školské kolo, ktoré prebiehalo online formou od 7.12. do 15.12.2020. Konkrétne sa do olympiády zapojilo 52 študentov OA a MRCR, a to od 2. po 4. ročník. Test obsahoval 25 otázok a na vypracovanie mali len 25 minút. Podmienky postupu do krajského kola boli však tento rok prísnejšie, keďže sa zaznamenal rekordný počet súťažiacich (vyše 8 500 z celého Slovenska). Z každej školy mal postúpiť minimálne jeden študent, za predpokladu, že dosiahol minimálny počet bodov prípustný ku krajským kolám.

Túto hranicu prekonalo 10 našich študentov, no konečný počet študentov v krajskom kole je obmedzený z kapacitných dôvodov.
Z toho dôvodu organizátor súťaže pozval do krajského kola Ekonomickej olympiády troch študentov s najvyšším počtom bodov:
 
Tereza Pocklanová, 4.A MRCR
Barbora Banárová, 4.A OA
Ján Ladno, 2.A OA
 
Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť v tejto súťaži, a najúspešnejším riešiteľom v školskom kole budeme držať palce, aby nás úspešne reprezentovali aj v krajskom kole vo februári tohto roka!
 

Milé deti, vážení kolegovia,
keďže v nedeľu 6.12.2020 bol sviatok sv. Mikuláša a my sme si nemohli spoločne v našej školičke vychutnať jeho atmosféru, posielame Vám aspoň takto na diaľku naše mikulášske pozdravy. Aj tento rok bol Mikuláš štedrý a doplnil nám zásoby cukru, aby sme mohli úspešne, a hlavne s nadšením a energiou zvládať dištančné vzdelávanie.

Prajeme Vám v tomto predvianočnom čase veľa zdravia, úsmevu, radosti, spokojnosti a lásky v kruhu svojich najbližších.

Študentský parlament

Školské kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku 2020

Tento rok 2. a 3. decembra sa uskutočnili školské kolá olympiády v anglickom a nemeckom jazyku trochu netradične a to v online priestore. Avšak ani to nebola pre našich šikovných angličtinárov a nemčinárov žiadna prekážka, aby si nechali otestovať svoje vedomosti v gramatike a slovnej zásobe a zručnosti v čítaní a tvorivom písaní. Olympiády v anglickom jazyku sa zúčastnilo 33 študentov a v nemeckom jazyku 13 študentov zo všetkých študijných odborov.

Študenti súťažili v troch kategóriách a víťazi z každej kategórie nás budú reprezentovať na okresných kolách olympiády v anglickom a v nemeckom jazyku. Študenti budú odmenení knižnými odmenami a všetkým postupujúcim želáme GOOD LUCK!

A tu sú výsledky...

ANGLICKÝ JAZYK

Kategória 2A  (1. a 2. ročník OA a HA)

 1. miesto: Alažbeta Pálková (I.A)
 2. miesto: Roman Šuchma (I.H)
 3. miesto: Michaela Madarászová (II.A)

 

Kategória 2D  (1., 2., 3. a 4. ročník ostatné študijné odbory)

1.miesto: Nina Marková (II.A)

2.miesto: Marianna Jochlíková (II.A)

2.miesto: Jasmína Murgašová (III.Z)

2.miesto: Vanesa Zajíčková (IV.G)

3.miesto: Sophia Blašková (II.A)

 

Kategória 2B  (3., 4. a 5. ročník OA a HA)

1. miesto: Barbora Banárová (IV.A)

2. miesto: Bianka Hatvangerová (III.H)

2. miesto: Tereza Pocklanová (IV.A)

3. miesto: Viktória Bendíková (III.A)

 

NEMECKÝ JAZYK

Kategória 2A ( žiaci 1. a 2. ročníka HA, OA)

 1. Milan Macko - H
 2. Michaela Madarászová – II.A – OA

Kategória 2B ( žiaci 3. až 5. ročníka HA, OA)

 1. Dominika Havranová – V.H
 2. Miroslava Malčeková – IV.H
 3. Romana Sameková – IV.H

 Kategória 2D (žiaci ostatných odborov SOŠ)

 1. Simona Murinčeková – IV.A – MRCR
 2. Liana Lichvárová – III.A – MRCR
 3. Tereza Pocklanová – IV.A - MRCR

 

(foto pripravujeme, z online testov :) )

Ešte nikdy sme nemali toľko príležitostí pracovať a študovať v rôznych európskych krajinách ako dnes – nedostatočné ovládanie jazyka ale mnohým ľuďom bráni, aby ich využili.

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov každoročne  oslavuje 26. septembra už od roku 2001. Jeho hlavným cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.

Globalizácia, otváranie hraníc v Európe, mobilita študentov a hlavne voľný pohyb pracovných síl v rámci členských štátov Európskej únie prinieslo zo sebou niekoľko pozitívnych zmien. Potreba rozprávať cudzími jazykmi je v dnešnej mnohonárodnej Európe nevyhnutnosťou, dôležitým predpokladom prežitia a uplatnenia sa mladých ľudí v súčasnom svete. Jednou z kľúčových postáv, ktoré majú vplyv na budúcnosť detí, je aj ich učiteľ cudzieho jazyka. Z každej strany počúvame, ako treba učiť cudzie jazyky moderne, zaujímavo a hlavne efektívne, aby žiaci dokázali prirodzene, relatívne plynulo a správne v danom jazyku komunikovať. Na to, aby sa mohli žiaci efektívne učiť, musí byť splnená elementárna podmienka, a teda, aby si žiaci vytvorili kladný vzťah k učeniu sa cudzieho jazyka, aby sa na hodiny tešili, aby si jazyk prenášali do svojho každodenného i profesijného života. Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely.

Aj vyučujúci cudzích jazykov spolu so svojimi žiakmi na našej škole v týždni od 28.9. do 2.10.2020 oslávili jazykovú rozmanitosť v Európe a podporili jazykové vzdelávanie. Vyučujúci pripravili pre svojich žiakov rôzne zážitkové a zábavné formy učenia sa cudzích jazykov a veríme, že si to obidve strany výborne užili.

Mgr. Eva Mikulová

 

Otvorenie zrekonštruovanej školskej kuchyne a jedálne v SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene

Dňa 26.08.2020 poslankyňa NR SR Ing. Jarmila Halgašová, poslanec BBSK PhDr. Ján Beljak, PhD. a riaditeľka školy PaedDr. Helena Hrnčiarová prestrihnutím pásky slávnostne otvorili kompletne zrekonštruovanú školskú kuchyňu, jedáleň a školský bufet. Touto cestou ďakujeme zriaďovateľovi BBSK za jeho finančnou podporou vo výške 297 242,72 Eur.         

Tento deň sa zároveň niesol v znamení projektu „Zdravé stravovanie na základných a stredných školách“ pod záštitou MŠVVaŠ SR, ktorého odborným garantom je pán Marcel Ihnačák a zúčastnili sa ho aj zamestnankyne školskej kuchyne a jedálne z Hotelovej akadémie v Brezne.

 

facebook galéria

Design by: www.diablodesign.eu