SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Taje someliérstva

Neustále sa vzdelávame. Nebolo tomu inak ani v posledných novembrových dňoch.

Od 28.11. do 30.11.2022 niektorí z nás absolvovali someliérsky kurz v priestoroch našej Divadelnej reštaurácii. Kurz sa konal pod záštitou Beáty Vlnkovej, prezidentky Asociácie someliérov  Slovenskej republiky, a bol určený nielen pre žiakov, ale aj  pre učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy. 

Kurz bol vedený zážitkovo na profesionálnej a odbornej úrovni. Pani Beáta Vlnková uniesla žiakov i pedagógov do tajov pestovania vína, otvárania vína, dekantovania vína. Oblasti servírovania vína sa venoval pán Rastislav Šuták, someliér spoločnosti Corner & Co.

Vybraní žiaci z odboru hotelová akadémia tretieho až piateho ročníka (Lukáš Belička, Viktória Bariaková, Viktória Martinková, Radko Melicherík, Michaela Hanesová, Natália Cengelová, Milan Macko, Ľudmila Pálenkášová, Leo Redlinger, Roman Šuchma ) sa zapájali do diskusie a s nadšením sa zaujímali o oblasť someliérstva.

Pevne veríme, že tradícia organizovania takýchto podujatí bude v budúcnosti pokračovať, aby sme našimi získanými vedomosťami boli stále o krok vpred.

EKOTOPFILM FESTIVAL 2022 NAŠIMI OČAMI

 

Názov filmu: ZVLÁŠTNY ZLOČIN PÁNA JAYA/Portugalsko 2019

„Najviac ma zaujal film o pánovi Jayovi. Páčilo sa mi prevedenie filmu a aj jeho myšlienka. Film popisoval príbeh pána Jaya, ktorý žil v mestečku, v ktorom neboli žiadne rastliny. Ak sa aj náhodou objavili, tak boli rýchlo odstránené. Mesto bolo veľmi pochmúrne. Ľudia sa stále za niečím ponáhľali a boli nespokojní. Mesto bolo taktiež veľmi znečistené. Pán Jay mal nezvyčajne nezaujímavé zamestnanie. Celé dni stláčal tlačidlo na zdvihnutie a spustenie rampy. Každý deň po práci cestoval domov jedným z mnohých autobusov. Pán Jay bol veľmi nešťastný človek. Život v meste ho ubíjal, lebo na rozdiel od ostatných obyvateľov mesta mal rád prírodu. Takže, keď jedného dňa zbadal rastlinku, zobral si ju domov a zasadil si ju do črepníka. Pán Jay nebol nikdy šťastnejší. Rastlinku polial a obdivoval, až kým nešiel spať. Avšak, kým pán Jay spal, do bytu mu vtrhla čata, ktorá odstraňovala rastliny v meste a jeho rastlinku mu zobrala. Pán Jay bol zničený. Zrazu však zbadal zázrak. Peľ z jeho milovanej kvetiny. Pán Jay sledoval ako peľ vyletel  von oknom.  Keď vyhliadol z okna, zbadal strom a rozrastajúcu sa prírodu.

Zámer autorov: Keď jeden človek dokáže takéto veľké veci, predstavte si, čo by sme dokázali všetci spoločne.“                                                                                             

Ema Kútna

Názov filmu: SVET A JA/Uzbekistan 2021

„Tento film bol o chlapcovi z krajiny, v ktorej majú nedostatok vody. Chlapec aj napriek tomu zbieral vodu po kvapkách a niesol ju dlhé vzdialenosti, aby ňou polial rastlinku. Autori v tomto filme sa podľa mňa snažili zachytiť, aká je voda dôležitá pre všetko živé, a že by sme ňou mali vedieť narábať tak, aby jej bolo dosť nielen pre nás ale aj pre ostatných, pre celú prírodu. Dôležité je ňou neplytvať.“    

 Matej Prešinský

Názov filmu: PRÁZDNINY AŽ NA DNO/Poľsko 2020

„Film, ktorý ma najviac zaujal bol o rodine, ktorá prišla na pláž a mala plnú plastovú tašku rôznych plastových fliaš a obalov. Keď to všetko zjedli, nechali odpadky pohodené na zemi a zaspali. Vietor všetko rozfúkal okolo na pobreží aj smerom do mora. Potom si šiel otec zaplávať. Keďže more bolo plné plastových odpadkov, tak sa mu nešťastne jedno plastové vrecúško dostalo na hlavu. Zadusil sa a skončil na dne mora.

Zámerom autorov bolo určite nás varovať a poučiť o plastových výrobkoch, recyklovaní, využívaní iných materiály ako sú plasty. Určite aj to, že nám to príroda vráti, keď sa k nej nebudeme správať dobre a starať sa o ňu.“

Eva Zošiaková

 

Zdroj: https://www.ekotopfilm.sk/katalog-filmov/kategoria-f/

 

Študentská kvapka krvi

„Pre konanie dobra treba trošku odvahy.“ Giovanni Bosco

Naši študenti a tiež zamestnanci ju nabrali 14. novembra 2022, kedy sa zapojili do  28. ročníka Študentskej kvapky krvi, ktorej heslom bolo: „Pripoj sa. Wifi je aj na transfúzke.Týmto činom znova  pomáhali  niekomu neznámemu zachrániť život.

Na škole sa mobilné odbery konajú pravidelne a sme radi, že máme študentov – prvodarcov, ktorí prekonajú strach a rozhodnú sa darovať najvzácnejšiu tekutinu pre život, ktorou je krv.

Do tohtoročnej jubilejnej kvapky krvi sa zapojilo 30 študentiek a študentov a 4 zamestnanci školy.   Z tohto počtu zamestnanci mobilnej transfúznej jednotky uskutočnili 16 úspešných odberov. Do odberového kresla si sadli 4 študenti – prvodarcovia.

Darovať najvzácnejšiu tekutinu, vlastnú krv, si zaslúži úctu a obdiv.

Dobrovoľným darovaním krvi môžeme červenú kvapku krvi sprostredkovať tým, ktorých život je v ohrození.

 

Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo

Deutsch ist super und Sprachen sprechen ist wunderbar!

O tomto sme sa presvedčili aj 28.11.2022 na školskom kole olympiády v nemeckom jazyku. Na olympiáde sa zúčastnilo 15 žiakov z rôznych študijných odborov. Svoje Sprachkenntnisse si súťažiaci otestovali pri Hörverstehen, Leseverstehen, Grammatik a natürlich aj pri Sprechen.

Naši víťazi v jednotlivých kategóriách:

Kategória 2A – 1.a 2. ročník HA a OA

 1. Júlia Tuhárska – II.A /OA
 2. Daniela Fáberová - II.A/OA
 3. Katarína Beláková – I.A/OA

Kategória 2.B – 3.a 4. ročník OA a 3.-5. ročník HA

 1. Barbora Olšiaková – V.H/HA

Kategória 2D – žiaci SOŠ ( okrem HA a OA)

 1. Vitalii Borets – III.A/MRCR
 2. Sophia Blašková - IV.A /MRCR
 3. Jakub Struhár - III.G/ OP

 

Všetkým súťažiacim blahoželáme  a veríme, že získané knižné odmeny v nemeckom jazyku im pomôžu v ďalšom štúdiu, pretože Deutsch macht Spaß!  

 

Komisia školského kola ONJ:

Ing. Katarína Halmová a Mgr. Miroslava Weissová

Ukáž, ako vieš lietať 

V stredu, 23. novembra sa na našej škole uskutočnil medzitriedny streetbasketbalový turnaj dvojíc. Zorganizovať toto originálne podujatie skrslo v hlavách streetbasketových nadšencov z 5. H (duo Krak&Melicherík). Aj napriek tomu, že sa podobné podujatie konalo po prvýkrát, účasť predčila všetky očakávania. Zmerať si sily v tomto rýchlom a atraktívnom športe prišlo až 12 družstiev. Tie boli rozdelené do dvoch skupín po šesť - v každej skupine sa hrali zápasy "každý s každým". Takže v základných skupinách bolo spolu 30 zápasov. Hralo sa na jeden kôš buď 10 minút, alebo do dosiahnutia 10 bodov. Do finále sa nakoniec prebojovali tímy 2. O a 2. G. Z nich najlepšie s loptou skákali Matúš Berky a Patrik Bečkei z 2.O a stali sa tak zaslúženými víťazmi turnaja. Atmosféra turnaja bola super, výkony zúčastnených športovcov za nadšeného burcovania nehrajúcich družstiev tiež, takže je predpoklad, že sa zrodila nová tradícia a vidíme sa o rok.

EUROCUP JUNIOR BARISTA 2022

Hotelová akadémia v Prešove a Úrad Prešovského samosprávneho kraja pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milana Majerského, PhD. usporiadali  4. ročník baristickej súťaže juniorov EUROCUP JUNIOR BARISTA 2022, ktorá sa konala dňoch 22. a  23. novembra 2022 v priestoroch Hotelovej akadémie v Prešove. Garantom súťaže bol Dom kávy pod vedením Mgr. Petra Krajňáka.                                 

Na súťaži sa stretlo 12 mladých baristov zo stredných odborných škôl Slovenska. Súťažiaci mali v priebehu 15 minút pripraviť pre 4 – člennú chuťovú porotu 4 espresa, 4 kapučína a 4 coffee spritz nealká. Povinnou ingredienciou miešaného nápoja bola káva, sirup značky Monin a Bonaqua. Každého súťažiaceho pri príprave nápojov sledovala a hodnotila technická komisia. Hodnotila sa technika baristu pri práci s kávovarom a mlynčekom, správne extrahovanie a objem espresa, takisto spôsob, akým barista speňuje mlieko, čistota a hygiena na pracovisku, organizácia práce, dodržanie časového limitu. Chuťová komisia hodnotila kvalitu pripravených kávových nápojov, teplotu speneného mlieka, vyváženosť chuti, harmóniu, arómu, použitú techniku, kreativitu, vystupovanie, slovnú prezentáciu nápoja.

Našu školu reprezentovali  žiaci Marko FurješTimotej Rudík, štvrtáci z odboru hotelová akadémia. Marko a Timotej si na svojej druhej baristickej súťaži v konkurencii baristov z viacerých hotelových akadémií počínali veľmi dobre. Marko Furješ získal krásnu cenu za najlepšiu techniku a celkovo druhé miesto.

Obaja naši mladí baristi získali nové skúsenosti a, samozrejme, aj motiváciu pracovať na sebe, pripravovať sa  a čo najlepšie reprezentovať školu v odborných súťažiach.

Mgr. Zdenka Cibuľová

 

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku 2022

 Dňa 16.11.2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Každý rok je o túto súťaž mimoriadne veľký záujem a tak to bolo aj tento rok, kedy súťažilo celkom 35 žiakov z rôznych študijných odborov. Tí najlepší angličtinári školy si otestovali svoje vedomosti a zručnosti v gramatike, slovnej zásobe, v počúvaní, čítaní a hovorení.

Podľa usmernenia organizátora predmetových olympiád a súťaží NIVAM (predtým Iuventa) tento rok nastali zmeny v ketegorizácii OAJ a teda naši žiaci môžu súťažiť len v kategórii 2D (žiaci stredných odborných škôl a obchodných a hotelových akadémií, žiaci stredných škôl hotelového zamerania a obchodného zamerania s maturitou a s 3-hodinovou týždennou dotáciou, bez vekového určenia), na rozdiel od minulých rokov, kedy sme mohli súťažiť v troch kategóriách 2A, 2B a 2D.

Na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku nás bude reprezentovať Nina Marková, žiačka 4. ročníka odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu. Fingers crossed for you, Nina!

Tu sú výsledky:

 Kategória 2D - 1., 2. ročník SOŠ

 1. miesto – Lempochnerová Natália (II.A)
 2. miesto – Kováčiková Slávka (II.H)
 3. miesto – Záhorecová Natália (I.A)
 4. miesto – Beláková Katarína (I.A)

 Kategória 2D - 3., 4., 5. ročník SOŠ

 1. miesto – Marková Nina (IV.A)
 2. miesto – Pálková Alžbeta (III.A)
 3. miesto – Lacko Kristián (V.H)
 4. miesto – Kuricová Michaela (IV.H)

 

Všetci žiaci uvedení vo výsledkovej listine boli odmenení knižnými a vecnými odmenami.

Mgr. Mikulová, Ing. Kocúrová

Oblastné kolo súťaže PIŠQWORKY

 

Dňa 18.11.2022 sa konalo oblastné kolo majstrovstiev škôl  v piškvorkách na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene pod záštitou spolku Student Cyber Games. Za našu školu bojoval 5 – členný tím v zložení Nikola Feketeová (II.A), Radovan Gál (II.H), Iveta Chovancová (III.Z), Danyil Trofimov (II.O) a Michal Zemko (II.G). Sú to žiaci, ktorí dosiahli najlepšie skóre v školskom kole.

Pišqworky sú logicko – taktická hra, kde hráči umiestňujú do štvorčekového hracieho poľa 15x15 symboly X, O. Prvý hráč nakreslí dva rovnaké a jeden iný symbol. Následne si druhý hráč vyberie, akým symbolom bude hrať. Ďalší symbol zakreslí na hraciu plochu ten hráč, ktorých symbolov je zatiaľ na hracej ploche menej. Hráči striedavo kreslia na hraciu plochu svoje symboly. Víťazom sa stáva ten hráč, ktorému sa ako prvému podarí vytvoriť súvislú radu piatich svojich symbolov v ľubovoľnom smere – ortogonálne alebo diagonálne.

Oblastného kola sa zúčastnilo 12 tímov z rôznych stredných škôl, najmä z gymnázií z celého banskobystrického kraja. Náš tím ukázal, že nám to logicky myslí a celkovo sme sa umiestnili na šiestom mieste, čo bolo zároveň najlepšie umiestnenie spomedzi všetkých odborných škôl. Len o jedno miesto nám unikol postup na stredoslovenské kolo v Žiline.  Snáď o rok ...

Takže neváhaj! Nekrúžkuj len pod lavicou, ale zapoj sa i ty do PIŠQWORIEK!  Ukáž schopnosť logicky myslieť, taktizovať a ťahať v tíme za jeden koniec! Prihlás sa u svojho učiteľa matematiky do školského kola, ktoré sa aj na budúci rok uskutoční na našej škole!

 

Design by: www.diablodesign.eu