SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Študentská záhrada

Pandémia a lockdown nám viac ako čokoľvek iné  pripomenuli potrebu bližšieho kontaktu s prírodou. Aj to bol podnet k tomu, aby sme sa zapojili do výzvy nadácie Pontis a Tesca Vy rozhodujete, my pomáhame s projektom spoločnej záhrady – miestom, kde by sme sa mohli stretávať aj vo voľnom čase. Náš projekt podporilo Tesco grantom v hodnote 800€.

 Vďaka projektu Študentská záhrada sme sa veľa naučili o prírode a jej fungovaní a rozbehli výnimočnú  a neformálnu spoluprácu medzi študentami z rôznych odborov. Tá začala zdieľaním informácií, tvorbou návrhov, hľadaním sponzorov, pokračovala prípravou pôdy, stavbou vyvýšených záhonov, návozom hliny, semienkárňou z domu, natieraním dreva určeného na stavbu altánku, kompostu a hmyzieho hotela. Osvojili sme si  nielen vedomosti, ale aj zručnosti a schopnosti - plánovať, robiť v tíme, manuálne pracovať s pôdou, rastlinami a drevom.

Táto finančná podpora nám pomohla naštartovať zmenu, ktorú sme ako komunita potrebovali. Z financií, ktoré ďalej poskytlo Združenie rodičov školy, sa môže v týchto dňoch realizovať aj stavba altánku. Ten bude slúžiť ako centrum oddychovej zóny pre internát, aj ako exteriérová učebňa pre žiakov. Poďakovanie patrí aj naším ďalším sponzorom p. Ladislavovi Peťkovi, ktorý venoval sadenice a vedeniu Arboréta Borová hora, ktoré sponzorsky venovalo bylinkové sadeničky a poskytlo aj odbornú pomoc pri samotnej výsadbe.

Poďakovanie patrí aj všetkým študentom, ktorí pod vedením p. uč. Stašekovej pracovali na založení záhradky aj po vyučovaní a počas letných prázdnin. V budúcnosti na rozvoji záhrady a úprave ďalších plôch plánujú žiaci pokračovať, čo je najlepší signál toho, že tento projekt priniesol zásadnú kvalitatívnu zmenu - žiaci sa dostanú von zo školy a z internátu, neustále si budú dotvárať priestor pre trávenie voľného času a v záhrade zažijú prírodu na vlastnej koži.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - ŠKOLA V ON-LINE PRIESTORE

Záznam z vysielania (25.11) - Krátke predstavenie odborov + otázky a odpovede  

>>>> DOD2021 - 25.november 2021 predstavenie + otázky <<<<

Playlist:

0:00:00 Pár slov na úvod
0:02:21 Predstavenie odborov kuchár + hotelová akadémia
0:09:25 Predstavenie odborov čašník,servírka + hotelová akadémia
0:19:04 Predstavenie odboru cukrár
0:21:42 Predstavenie odboru kozmetik
0:25:10 Predstavenie odboru kaderník
0:32:20 Predstavenie odborov obchodná akadémia + manažment regionálneho cest. ruchu
0:43:32 predstavenie odborov obchodný pracovník (DUÁL) + predavač
0:52:44 Zahraničné stáže
 

Záznam z vysielania - Predstavenie jednotlivých odborov

>>>> DOD2021 - 25.november 2021 Predstavenie odborov <<<<

0:00:00 Pár slov na úvod
0:07:38 Predstavenie odborov kuchár + hotelová akadémia
0:18:08 Pár slov od Lukáša GUZMANA
0:25:30 Predstavenie odborov čašník,servírka + hotelová akadémia
0:32:53 Niekoľko slov od Adriána Michalčíka
0:37:33 Predstavenie odboru cukrár
0:47:10 Predstavenie odboru kozmetik
1:04:30 Predstavenie odboru kaderník
1:15:35 Niekoľko slov od známych kaderníkov, našich absolventov
1:22:43 Predstavenie odborov obchodná akadémia + manažment regionálneho cest. ruchu
1:24:09 Predstavenie odboru manažment regionálneho cest. ruchu + OA
1:41:01 Predstavenie odborov obchodný pracovník (DUÁL) + predavač
1:53:06 Zahraničné stáže 

V dňoch 5. - 11.11.2021 sa uskutočnil pod záštitou neziskovej organizácie Človek v ohrození už 22. ročník medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov. Festival prináša širokej verejnosti ale aj mladým ľuďom na školách vzťahy prepojenosti spoločností, krajín, kultúr, histórie, životného prostredia a ekonomík v dnešnom globalizovanom svete. Aj žiaci našej školy dostali prvýkrát možnosť stať sa súčasťou "Jedného sveta". Žiaci I.A triedy si pozreli dokumentárny film Generácia Gréta o mladých aktivistkách, ktoré bojujú proti tomu istému nepriateľovi - núdzovej situácii v oblasti klímy. Dokumentárny film Modelka Maddy, ktorý búra stereotypy, videli žiaci IV.H triedy. Maddy nie je typická modelka. Má totiž Downov syndróm. 
Okrem projekcie sa žiaci po vzhliadnutí filmu zúčastnili aj online diskusie, do ktorej sa aktívne zapojili a položili mnohé podnetné otázky. 
Tešíme sa, čo nám ponúkne ďalší ročník tohto festivalu, pretože svet nám nie je ľahostajný. 

Klimatické vysvedčenie

Pri príležitosti klimatickej konferencie COP26 v Glasgowe zorganizovalo o. z. Pole pre študentov a študentky stredných škôl súťaž s názvom „Vystav vláde Klimatické vysvedčenie v piatich klimatických predmetoch:

  1. Plnenie klimatických sľubov vládou SR.
  2. Prijímanie dostatočných opatrení na zmiernenie klimatickej krízy.
  3. Prístup verejnosti k informáciám o produkcii CO2 a metánu.
  4. Vyčlenenie dostatku zdrojov vládou na transformáciu ekonomiky na zelenú.
  5. Zelená ekonomika pre ľudí alebo ústretovosť k fosílnemu sektoru.

Do súťaže sa zapojili aj študenti prvého ročníka odboru obchodná akadémia a manažment cestovného ruchu počas hodín biológie v týždni od 8. - 12.11.2021. Na internete si museli vyhľadať informácie k jednotlivým témam, spracovať ich, oznámkovať, vyjadriť svoje názory, čím sa u študentov rozvíja schopnosť kriticky myslieť. Práce sme vyhodnotili a poslali organizátorom súťaže na posúdenie. S otázkami sa popasovali výborne a tu si môžete prečítať ich práce.

Klimatické vysvedčenie 1.A - Kútiková, Feketeová, Schvarc

Klimatické vysvedčenie - Riabtseva

Klimatické vysvedčenie -Tuhárska

Halloween

S jesenným obdobím prichádza aj jeden z najpopulárnejších sviatkov – Halloween. 2. november 2021 nebol na našej škole len taký obyčajný, všedný deň. Žiacka školská rada sa rozhodla pre našich žiakov zorganizovať halloweenský deň. Všetci, ktorí sa aktívne zapojili do vytvárania halloweenských masiek a kostýmov, mohli ako odmenu získať žolíka, ktorý by im zabezpečil imunitu na celodenné skúšanie. Mrzí nás, že sme si tento bonus a celkovú atmosféru nemohli z technických príčin, ktoré sa, bohužiaľ, vyskytli,  užiť podľa našich predstáv. Avšak na druhom poschodí pri oddychovej zóne bol pripravený halloweenský kútik, kde sme sa mohli odfotiť a zvečniť si naše kreatívno-strašidelné líčenie a styling.

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa aktívne zúčastnili a už teraz sa  tešíme na ďalšiu pripravovanú udalosť. Na akú? No predsa na Mikuláša!

Rodina Ostrolúcka a Ľudovít Štúr

Lesnícke a drevárske múzeum pripravilo pre verejnosť výstavu prezentujúcu život rodiny Adely Ostrolúckej, ktorá významnou mierou ovplyvnila vývoj Zvolena v revolučnom období 19.storočia. Expozíciu navštívili žiaci III.A triedy, ktorí si vypočuli aj zaujímavé informácie zo života Adely Ostrolúckej a Ľudovíta Štúra. V podnetnom prostredí interaktívnej výstavy si mohli pozrieť knižnicu Ostrolúckych, v ktorej sú knihy, noviny a časopisy v latinčine, nemčine, maďarčine, francúzštine, angličtine, češtine a slovenčine, historické listiny, obrazy, spinet, na ktorom hrala Adela Ostrolúcka i jej pamätníček v koženej väzbe, do ktorého si zapisovala výňatky z prečítanej literatúry. Adela bola veľmi vzdelaná, ovládala niekoľko jazykov, milovala divadlo a literatúru. S pochopením vnímala Štúrov zápas za národnú a sociálnu spravodlivosť.  Aj keď ich ľúbostný vzťah nikdy nebol jednoznačne potvrdený, skutočnosťou zostáva, že ho za taký označil práve Štúrov najbližší priateľ Hurban. Štúr sa k tejto láske nikdy otvorene neprihlásil, ale s Adelou sa rozlúčil básňou, v ktorej oslávil jej sympatie k slovenskému národu.

Záložka do knihy spája slovenské školy

Slovenská pedagogická knižnica každoročne pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc vyhlasuje priateľský čitateľský projekt, ktorého cieľom je podpora kreatívneho čítania a nadväzovanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami.

Tento rok vyrábali žiaci záložky na tému Významné osobnosti slovenskej literatúry – P. O. Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a B. S. Timrava (70. výročie úmrtia). Žiaci I.A, I.H, I.Z, II.A, II.Z, III.A a III.Z zhotovovali záložky pomocou ľubovoľnej techniky a s využitím rôznych materiálov. V príjemnej atmosfére vznikol priestor na vzájomné rozhovory, nápady a inšpirácie. Veríme, že im táto činnosť priniesla radosť z  vlastnoručne vyrobených záložiek, ktoré boli zároveň ich darom pre rovesníkov z pridelenej partnerskej školy v Dolnom Kubíne.

Ďakujeme našim žiakom za zapojenie sa do projektu a dúfame, že v tejto tradícii budeme pokračovať aj budúci školský rok.

Nezabúdajme na čítanie a na záložky, ktoré robia naše čítanie krajším.

ROZBEHNI SA!

Nie, neboj sa, nie je to výzva k rozhýbaniu tvojho tela! Naopak, je to projekt, ktorý pomáha žiakom  rozbehnúť ich myslenie správnym smerom, smerom k tomu, ako byť viac tvorivejšími a podnikavejšími.

Program „Rozbehni sa! Academy“ predstavuje praktický doplnok k podnikateľskému vzdelávaniu a rozvoju  finančnej gramotnosti na našej škole. Je to 6-mesačný rozvojový program pre stredné školy, ktorý pozostáva z piatich náučných, praxou osvedčených modulov rozvíjajúcich podnikavosť.

Do tohto programu sme v tomto školskom roku prihlásili žiakov 3. ročníka OA, ktorí po absolvovaní úvodných modulov mali vymyslieť inovatívny podnikateľský nápad. Manažéri tohto projektu im pomáhali overiť si, či je ich nápad dostatočne dobrý na to, aby z neho mohol byť fungujúci biznis.

O tom, že to našim žiakom dobre „páli“ aj vo svete podnikania, svedčí to, že spomedzi vyše 200 prihlásených nápadov z celého Slovenska, sa do  sedmičky najpútavejších  dostal nápad dvojice Simona Guničová a Viktória Kmeťová s názvom Netradičný medík. Bližšie informácie o nápade vám, samozrejme, prezradiť nemôžem, pretože je to ich vlastné know-how, a teraz už len od ich úsilia a šikovnosti závisí, či dokážu preniesť túto myšlienku aj do reálneho sveta.

Program „Rozbehni sa! Academy“ pokračuje v najbližších týždňoch ďalšími modulmi.

Podrobnejšie informácie o programe sa môžete dočítať na stránke www.rozbehnisa.sk/pre-skoly

Dušan Krsek, ambasádor programu

Design by: www.diablodesign.eu