SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Danubius Gastro  2017

Dni 26. až 29. január 2017 patrili opäť milovníkom gastronómie. Tí sa stretli v Bratislave na medzinárodnom festivale Danubius Gastro. Festival navštívili mnohí návštevníci, no najväčším lákadlom boli gastro súťaže.

Aj my sme tam boli s našimi najlepšími a najšikovnejšími žiakmi z gastro odborov. Prezentovali sme svoje zručnosti v súťaži METRO HoReCa päťboj, v jeho individuálnej a tímovej časti. Nevynechali sme ani varenie na živo, baristickú či barmanskú súťaž. Zahanbiť sa nedali ani cukrári. 

  1. januára 2017 v súťaži DANUBIUS GASTRO CUP 2017 varenie na živo bojoval za nás žiak III. G triedy Andrej Ryboš. V časovom limite 45 minút pripravoval pred návštevníkmi Incheby dve porcie hlavného jedla, kde hlavnou surovinou bol karfiol. Vo varení na živo súťažilo 12 súťažiacich. Andrej si vybojoval druhé miesto. Žiaka na súťaž pripravovala MOV Elena Klimová.
  2. januára 2017, t. j. piatok, vo finále 5. ročníka súťaže METRO HoReCa päťboj sme obhajovali svoje vlaňajšie prvenstvo. V súťaži sa stretlo päť škôl, ktoré sa chceli čo najlepšie ukázať v individuálnej i v tímovej časti.

V tímovej časti METRO Top tím kuchyňa našu školu reprezentovali Michal Rehák (IV.G), Rastislav Ľalík (V.H), Barbora Bakošová (IV.H), Filip Marunčiak (IV.K), Zuzana Gánovská  a  Denis Štefánek (III.H). Počas dvoch  hodín museli pripraviť dva druhy jedál a jeden druh dezertu v počte 30 porcií. Počas prípravy reštauračného menu  súťažiaci absolvovali aj individuálnu časť, a to súťaž jednotlivcov. Ich úlohou bolo preukázať svoje zručnosti v krájaní cibule, póru, zemiakov, vo vykosťovaní kurčaťa a filetovaní pstruha. 

Tím kuchyne sa spomedzi piatich tímov umiestnil na druhom mieste. Sedem bodov ich delilo od prvého miesta.

            V tímovej časti METRO top tím – obsluha nás zastupovali 6 žiaci z odboru hotelová akadémia. Tím čašníkov a servírok tvorili: Kristína Trnková (V.H), Dominika Uramkinová a Michaela Fuľajtárová (V.K), Miroslava  Nociarová  (IV.K), Samuel  Kuka a Alex Moravík (IV.H). V časovom limite 1,5 hodiny museli súťažiaci  pripraviť stoly pre hostí, pripraviť súťažné stanoviská na barmanskú a baristickú súťaž a absolvovať tieto dve časti súťaže. V baristickej časti súťaže museli  nastaviť mlynček a v časovom limite 8 minút  pripraviť 2 espressá a 2 cappuccina v ľubovoľnom poradí, v barmanskej časti v časovom limite 10 minúť zasa pripraviť päť porcií nealkoholického long drinku na báze limonád. Potom ich čakalo servírovať to, čo náš tím kuchárov pripravil. A nakoniec prišlo prvé miesto pre tím obsluhy. Oba tímy získali spoločne druhé miesto.  Od obhájenia prvenstva ich delil jeden bod.

Súťažiacich pripravovali Mgr. Mária Kaľamárová a Mgr. Peter Chvojka.

Veľká vďaka patrí všetkým. Pre nás sú aj tak jednotkou.

SLOVAK BARISTA CUP junior Bratislava 2017

Vo štvrtok 27.1.2017 sa v priestoroch bratislavskej Incheby okrem iného konala aj baristická súťaž pod názvom SLOVAK BARISTA CUP junior. Organizátorom súťaže bola Academy of Coffee.

Ani na tejto súťaži sme nechýbali. Našu školu reprezentovali žiaci Martina Rapcová a Rastislav Pertzian z triedy 3.H. Sily si merali so 17 súpermi. Súťažiaci mali v priebehu 10 minút pripraviť pre dvojčlennú chuťovú porotu 2 cappuccina, 2 espressá a 2 rovnaké voľné nápoje podľa vlastného výberu. Povinná ingrediencia pri príprave voľného nápoja mala byť káva a sirup Monin, zvyšok už bol na fantázii a kreativite súťažiacich. Každého súťažiaceho pri príprave nápojov sledovala a hodnotila technická komisia. Ďalšou súťažnou kategóriou bolo nastavenie profesionálneho kávového mlynčeka. Výsledkom nastavenia mala byť správna hrúbka mletia na prípravu espressa v čo najkratšom časovom limite.

            Martina a Rastislav si v konkurencii skúsených baristov z viacerých hotelových akadémií počínali dobre. Aj keď sa neumiestnili na prvých troch miestach, bodovo sa nachádzali medzi 7. a 12. miestom, čo je vzhľadom na ich prvú súťaž veľmi dobré.

Menovaní žiaci získali motiváciu do ďalších baristických súťaží.

Mgr. Zdenka Cibuľová

Sladké umenie na Poézii v gastronómii 2017

Už stalo tradíciou, že v januári sme my z odboru cukrár prítomní na súťaži Poézia v gastronómii 2017 v rámci Danubius Gastro v Bratislave. Súťaž sa tento rok konala 27.01.2017.

Naši študenti a učiteľka odborných predmetov nás reprezentovali v troch kategóriách.

V kategórii cukrár junior za nás súťažila žiačka Romana Harazínová z 3.E triedy. Pod odborným dohľadom pána majstra Bc. Tomáša Mihalčíka pripravila tri druhy dezertných tanierov. Makové šťastie - makový korpus plnený smotanovým krémom, višňami na červenom víne, doplnený ovocím a čokoládou. Tropický raj -  pomarančovo-čučoriedkový dezert doplnený ovocím a čokoládovou ozdobou. Jablkový bozk - linecky korpus plnený vanilkovým krémom a jablkami na bielom víne so škoricou, doplnený ovocím a čokoládovou ozdobou. Romana za svoje sladké pokušenie získala bronzovú medailu.

V kategórii cukrárska artistika nás zastupovala Natália Húsková z 3.E triedy, ktorá si tento rok pripravila rodostrom, ktorý  bol vyhotovený z tmavej čokolády, na ktorý žiačka pripevnila fotky svojej rodiny spravené z bielej a tmavej čokolády špeciálnou technikou. Žiačka sa pripravovala pod odborným vedením učiteľky odborných predmetov Bc. Viery Sebíňovej. Žiačka za svoju prácu bola ocenená striebornou medailou.

V kategórii cukrárska artistika senior svoje umenie, fantáziu  a zručnosti predviedla učiteľka odborných predmetov odboru cukrár Bc. Viera Sebíňová, ktorá za svoj exponát vytvorený z karamelu s názvom Zabudnutá rozprávka získala zlatú medailu. Zároveň sa stala aj absolútnou víťazkou v tejto kategórii.

Všetkým blahoželáme a prajeme, aby sa im aj naďalej tak dobre darilo.

MASTER CUP 77  2017

V rámci Medzinárodného gastronomického festivalu Danubius Gastro v Bratislave sa  dňa 27.01.2017 konal 3. ročník  súťaže  barmanov pod názvom MASTER CUP 77 2017 v kategórii Junior.

Do tejto súťaže bolo zapojených 52 študentov z celého Slovenka. Našu školu na tejto súťaži reprezentoval žiak IV. H triedy Viliam  Berger. Viliam súťažil v príprave krátkeho nápoja, ktorý sa podáva po večeri. Svoj alkoholický drink pomenoval Cinamon Viliam, v preklade Škoricový Viliam. Hodnotiaca komisia, ktorá bola zložená z členov Slovenskej barmanskej asociácie, konečné výsledky rozdelila do troch pásiem – zlaté, strieborné a bronzové. Náš žiak sa zúčastnil súťaže po prvýkrát a hneď sa umiestnil v striebornom pásme.

Žiakovi za úspešné reprezentovanie našej školy na súťaži veľmi pekne ďakujeme.

Barbora Vajdová

 MOV

Mládež a verejný život

21. 12. 2016 sa na našej škole uskutočnil  workshop na tému Mládež a verejný život.  Viedla ho Kristína Rusnáková  z Asociácie krajských rád mládeže. Cieľom je vzbudiť u stredoškolských študentov záujem o verejné dianie, zapojiť ich do verejného života, naučiť všímať si aktuálne problémy vo svojom okolí a riešiť ich.

    Zúčastnili sa ho triedy 2.Z, 2.A, 2.K a 2.H. Okrem zaujímavých informácií si vyskúšali rôzne aktivity zamerané na túto tematiku a hravou formou sa pokúšali formulovať súčasné problémy a hľadať riešenia. To, čo sa dozvedeli, využijú nielen na vyučovaní, ale aj v bežnom každodennom živote.

Online marketingové nástroje

Dňa 14. decembra 2016 sa mohli naši študenti piateho ročníka študijného odboru hotelová akadémia oboznámiť s využitím virtuálneho priestoru, ktorý ponúkajú i sociálne siete.

Olympiáda v anglickom jazyku 2016

Tradične vždy v decembri na našej škole prebieha školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Najlepší angličtinári školy sa stretli vo štvrtok 15.12.2016, aby si otestovali svoje vedomosti v gramatike a slovnej zásobe a zručnosti v počúvaní, čítaní a hovorení. Záujem bol opäť veľký, olympiády sa zúčastnilo 25 študentov zo všetkých študijných i učebných odborov. A práve učebný odbor bol tento rok veľkým prekvapením v podobe súťažiacich Klaudie Kováčovej z triedy III.M a Rasťa Königa z triedy II.E, ktorí podali neuveriteľné výkony.

Vianoce sú spojené s láskou, štedrosťou a pomocou

V duchu týchto krásnych slov udržiavame  každoročnú tradíciu a v predvianočnom období organizujeme v našej škole pre deti z Detského domova Ratolesť v Tŕní zbierku hračiek, knižiek a rôznych darčekov.

Najkrajším darčekom pre deti by boli určite Vianoce prežité so svojou rodinou, bohužiaľ, nie vždy je to možné a dopriate každému. Preto veríme, že vyzbierané darčeky a s láskou napečené vianočné pečivo pani Nociarovou, Schallerovou a Strakovou, ktoré sme im osobne odovzdali 13. decembra 2016, aspoň trochu vnesie radosť do ich detských duší.

 

Súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

13.decembra 2016 sa uskutočnilo v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vyhodnotenie  23. ročníka regionálneho kola  celoslovenskej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

V literárnej súťaži v 3. kategórii žiakov stredných škôl uspela aj naša  Barbora Minková, žiačka tretieho ročníka odboru obchodná akadémia, ktorá svojou prózou postúpila do celoštátneho kola literárnej súťaže.

Barborke srdečne blahoželáme a prajeme veľa literárnych úspechov!

Olympiáda v  nemeckom jazyku

Mesiac december a predvianočné obdobie sú už tradične spojené s olympiádou v cudzích jazykoch na stredných školách. Ani tento rok to nebolo inak a školské kolo olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo dňa 02.12.2016. Prihlásení žiaci súťažili v 3 kategóriách. Víťazi jednotlivých kategórií získali diplomy a knižné odmeny.

 

Design by: www.diablodesign.eu