SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Regionálna gastronómia Slovenska

„Poznajme regióny cez ich chute, vône, naviazané na ich tradíciu,

zvyky a kultúru.“

 

Združenie Mladé Slovensko využilo možnosť získať finančnú dotáciu podľa VZN č. 25/2016 vo výške 2000,- EUR na vydanie publikácie Regionálna gastronómia.

Cukrársky festival 2016

19. a 20. novembra 2016 sa v Jihlave stretli všetci nadšenci cukrárskeho umenia na druhom ročníku Cukrárskeho festivalu, známom aj ako Festival chutí, vône a umenia.

V kategórii junior našu školu reprezentovala Dominika Soligová, žiačka z II. P triedy. Na súťaž si pripravila maketu torty na tému  České rozprávky. Dominika si vybrala rozprávku Bob a Bobek. Vďaka kúzelnému klobúku a utešeným  rozprávkovým postavičkám sa naša Dominika umiestnila na krásnom 2. mieste. Svedomitá a tvorivá príprava priniesla svoje ovocie.

Okrem Cukrárskeho festivalu sa v nedeľu 20.11.2016 konala súťaž cukrárov s nomináciou na FIPGC do Milána, ktorej sa zúčastnila Bc. Viera Sebíňová, učiteľka odborných predmetov za odbor cukrár. Súťaž sa niesla v duchu českých dejín a Karola IV. Zadanie súťaže obsahovalo tri úlohy. Prvou bolo doniesť maketu torty, ktorá bola pripravená na tému 700. výročie Karola IV. Druhou bolo prichystať vzorku torty pre hodnotiacu komisiu. Torta, ktorú pripravovala, bola zhotovená z korpusu z čierneho piva, naplnená krémom v bielej ganase a doplnená malinovým gélom. Treťou úlohou bolo doniesť upečenú a naplnenú tortu takým istým spôsobom, ako bola naplnená degustačná vzorka. Táto torta sa na mieste zdobila v časovom limite 4 hodiny, takže mali byť na nej použité prvky z hlavnej torty.

Pani učiteľka sa síce neprebojovala na súťaž do Milána, ale s nadšením a s veľmi kvalitnou a nápaditou prácou reprezentovala školu a Slovensko a, samozrejme, získala mnoho skúseností. Obe súťažiace vzorne a s radosťou prezentovali prácu našej školy i svojho odboru.

KABU 2016

Dňa 11.11.2016  Kino Podborová opäť privítalo žiakov prvých ročníkov  SOŠ hotelových služieb a obchodu pri príležitosti slávnostnej imatrikulácie – prijímania prvákov do cechu študentského.

Tradične túto akciu pripravujú pre svojich spolužiakov žiaci tretích ročníkov, ktorí sa na ňu nesmierne tešia. Tento rok sa nieslo KABU v znamení medicínskej témy „HOSPITAL“. Disciplíny boli svojím zadaním tematicky prepojené s jednotlivými oddeleniami v nemocnici.

Voľby zástupcu žiakov do Rady školy

V dňoch 27.10. a 03.11.2016 prebehli voľby zástupcu žiakov do Rady školy. Nominovaní boli 3 žiaci z odborov hotelová a obchodná akadémia.

Z celkového počtu 483 hlasov, získal 201 hlasov Michal Čásar z III.A triedy, žiak odboru obchodná akadémia, Oľga Baculíková z II.K triedy, žiačka odboru hotelová akadémia, získala priazeň u 149 žiakov a Viktória Komárová z III.H triedy, taktiež žiačka odboru hotelová akadémia, získala spolu 133 hlasov.

Novým zástupcom žiakov sa teda stal Michal Čásar z III.A triedy.

Víťazovi gratulujeme a prajeme mu, aby svoju funkciu plnil dôstojne a rozumne pristupoval k plneniu požiadaviek svojich spolužiakov.

Študentská kvapka krvi 2016

 

„Nech si, aký si, potrebujeme aj tvoju krv!“

To bolo tohtoročné heslo Študentskej kvapky krvi, pretože dobrého študenta nerobia dobré známky, ale jeho ochota pomáhať bez nároku na odmenu druhým. Pretože ľudia, ktorí potrebujú nenahraditeľnú červenú tekutinu - ľudskú krv, sa nepýtajú na študentove známky. Pre nich je hrdinom študent, ktorý je ochotný darovať krv, aby iným zachránil život.

Natri si zdravie

 

Pod týmto heslom sa 3.a 4. novembra 2016 v SOŠ hotelových služieb a obchodu na Jabloňovej ulici vo Zvolene konali rozmanité akcie zamerané na propagáciu zdravej výživy. Žiaci študijného odboru hotelová akadémia súťažili v príprave pokrmov zo surovín zdravej výživy, ako sú tekvica a cuketa. Na pripravované pokrmy sa kládli vysoké nároky, museli byť nielen zdravé a chutné, ale museli zaujať  svojou kreativitou, štipkou fantázie i úpravou na tanieri.

ERASMUS + THE COOPERATING TOURISM SPIDER

Pavúk rozhodil svoje siete a cezhraničná spolupráca sa môže začať...

V dňoch 19. 10. až 22.10. 2016 sme sa zúčastnili úvodného stretnutia partnerských škôl v rámci projektu s názvom The Cooperating Tourism Spider, ktoré sa konalo v mestečku Plasy, v Plzenskom kraji, v Českej republike.

The Cooperating Tourism Spider je projekt programu Erasmus +, ktorý sa zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, poskytovanie príležitostí pre študentov a zamestnancov OVP absolvovať stáž v zahraničí, a tým pomáha

Šanca pre pečeň

Dňa 25. 10. 2016 v rámci vzdelávacieho programu stredoškolskej mládeže sa študentky krúžku Onkologickej výchovy a tiež výber študentov školy zúčastnili odbornej prednášky v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene na tému: Pôsobenie alkoholu na dospievajúcu mládež a jeho vplyv na pečeň.

Škola plná deviatakov v Deň otvorených dverí

Dvadsiateho prvého októbra, tohto roku, naša škola zažila pekné dopoludnie. V tento deň – trocha netradične v októbri- sme pre deviatakov i ôsmakov pripravili DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

Dvere sa otvorili presne o deviatej, keď sa do budovy školy valili naši, dúfame, noví žiaci. 160 žiakov z trás Krupinsko, Detviansko-Hriňovsko, Zvolen, Banská Bystrica, ale i zo Slovenskej  Ľupče, z Brezna zaplnilo chodby našej školy.

Prezentovali sme sa všetci. Prvé stretnutie s našimi odbormi mali žiaci prostredníctvom prezentácie a výkladu pani zástupkyne Mgr. Beáty Mogišovej v jedálni školy. Potom nasledovala prechádzka budovou školy. Jednotlivé skupinky žiakov sprevádzali fundované hostesky, ktoré ich previedli 15 stanoviskami s novými a novými zaujímavosťami o našej škole.

Osvetou predchádzať ochoreniam

V rámci Týždňa proti rakovine sa na našej škole uskutočnila séria prednášok v rámci projektu Medici za zdravie žien.

Cieľom prednášok bolo oboznámiť študentky s prvou návštevou u gynekológa a ako sa na ňu pripraviť. Prednášajúce neobišli ani háklivé témy, medzi ktoré patria onkologické ochorenia žien. Študentky sa dozvedeli, aká dôležitá je pri nich prevencia.  Dostupnou formou pomôcť prekonať strach z prvého vyšetrenia u gynekológa. Dievčatá sa dozvedeli, že si môžu gynekológa vybrať.

Októbrová Bratislava sa stala miestom ďalšieho workshopu

 

„Chceš byť zdravší, šťastnejší a spokojnejší?
Pridaj sa k nám a sprav KROK KU ZDRAVIU!“

 

Toto motto sa stalo ústredným mottom tohtoročného Týždňa proti rakovine, v rámci ktorého sa uskutočnilo niekoľko zaujímavých sprievodných podujatí. Jedným z nich bola  OnkOlympiáda, v ktorej si zmerali svoje sily onkologickí pacienti, ktorí súťažili vo viacerých  športových disciplínach, ako boli boccia, floorball, hod na kôš, penalta či švihadlo.

Paralelne s OnkOlympiádou sa konal  aj workshop pre študentov škôl, ktoré sú zapojené do Onkologickej výchovy Ligy proti rakovine.

Design by: www.diablodesign.eu