SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Olympiáda v anglickom jazyku pre žiakov stredných škôl

Dňa 17.01.2018 bola naša škola poverená Okresným úradom odboru školstva organizačným zabezpečením 28. ročníka okresného kola Olympiády v anglickom jazyku pre žiakov stredných škôl okresu Zvolen.
Olympiády sa zúčastnilo spolu 11 žiakov z nasledovných stredných škôl: Gymnázium Ľudovíta Štúra, Technická akadémia, Súkromná stredná umelecká škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Súkromná stredná odborná škola podnikania a Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu.
Odborná porota bola zložená z vyučujúcich anglického jazyka nielen z našej školy, ale aj z iných stredných škôl vo Zvolene, čím bola zabezpečená objektivita hodnotenia súťažiacich.
Súťažilo sa v štyroch kategóriách a na prvých miestach sa umiestnili nasledovní žiaci:

Kategória 2A
1. miesto Tereza Uhaľová (Gymnázium Ľudovíta Štúra)

Kategória 2B
1. miesto Barbora Leštachová (SOŠ hotelových služieb a obchodu)

Kategória 2C2
1. miesto Michal Cimerman (Gymnázium Ľudovíta Štúra)

Kategória 2D
1. miesto Adam Mikuláši (SOŠ hotelových služieb a obchodu)

Menovaní žiaci postupujú do Krajského kola Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa bude konať dňa 14. februára 2018 na Strednej odbornej škole informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica.

Postupujúcim žiakom držíme palce a všetkým súťažiacim Okresného kola ďakujeme za aktívnu účasť a preukázanie výborných jazykových zručností. Taktiež poďakovanie patrí členom odbornej poroty za objektívne posudzovanie výkonov súťažiacich a v neposlednom rade ďakujeme členom PK cudzích jazykov, ktorí Olympiádu pripravili.

Erasmus+ vzdelávanie v zariadení Besen66

Od 17.10.2017 do 17.12.2017 sa v rámci programu Erasmus+ uskutočnila zahraničná odborná stáž 2
študentiek našej školy v Štuttgarte, kde vykonávali svoju odbornú prípravu a vzdelávanie v zariadení
Besen66.

View the embedded image gallery online at:
https://soshotel.sk/index.php?start=77#sigFreeId6ab6f89f4b

Berlín. Diplomacia v praxi

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Berlíne usporiadal 10. januára 2018 v priestoroch zastupiteľského úradu slávnostnú recepciu pri príležitosti osláv 25. výročia vzniku Slovenskej republiky. Do reprezentačných priestorov ambasády prišlo približne 500 hostí, vrátane poslancov Bundestagu, predstaviteľov nemeckého ministerstva zahraničných vecí, iných ministerstiev a niekoľko desiatok veľvyslancov. Čestným hosťom recepcie bol minister zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky Sigmar Gabriel.

Po ukončení recepcie veľvyslanec SR v Nemecku Peter Lizák poďakoval našim žiakom z odboru hotelová akadémia, ktorí už po piatykrát zabezpečovali bezproblémový priebeh obsluhy všetkých pozvaných hostí, a vyzdvihol ich šikovnosť, odbornosť a jazykové zručnosti. Veľkým prínosom pre samotných žiakov bolo získanie skúseností z oblasti diplomatického protokolu. Pravidlá spoločenského styku, ktoré poznali v teoretickej rovine, si overili v praxi.

PaedDr. Helena Hrnčiarová

View the embedded image gallery online at:
https://soshotel.sk/index.php?start=77#sigFreeIdb71a45677c

Stretnutie zástupcov krajín o systéme duálneho vzdelávania v Taliansku

V dňoch 15. až 19. októbra 2017 sa uskutočnilo stretnutie zamerané na fungovanie systému duálneho vzdelávania na pôde talianskej partnerskej školy. Zástupcovia jednotlivých krajín Nemecka (pán Kai Vöcking, pán Holger Bohnsack, pán Martin Frühauf, pán Jens Lange), Slovenska (Mgr. Alžbeta Staníková, PaedDr. Helena Hrnčiarová, Ing. Zuzana Ťavodová ) a Talianska (pani Sara Tettamanti, pani Savina Principi a pán Fabio Veneri) prezentovali systém duálneho vzdelávania fungujúci v ich krajine. Vyzdvihli kladné stránky tohto systému, ale snažili sa i poukázať na príležitosti pre žiakov, ktoré ponúka európsky trh práce.
Cieľom stretnutia bola výmena skúseností v oblasti odborného vzdelávania a, samozrejme, nadviazanie nových kontaktov. Súčasťou stretnutia bola i návšteva miest, ako sú Miláno, Varese,  Cantú a Vimercate. Práve v týchto mestách pôsobí vzdelávacie centrum ENAIP, ktorého činnosť je zameraná na duálne vzdelávanie pre žiakov v rôznych študijných odboroch. Zo stretnutia sme si priniesli mnoho odborných poznatkov a skvelých zážitkov, ktoré budeme aplikovať i v našom školskom vzdelávacom systéme. Tešíme sa na nové stretnutie s partnermi, ktoré nás čaká na pôde našej školy.

Ing. Zuzana Ťavodová

Stretnutie s výchovnými poradcami ZŠ

21.12.2017 sa uskutočnilo stretnutie s výchovnými poradcami základných škôl ohľadom propagácie odborov SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene, ako aj odboru 6442 K obchodný pracovník, ktorý je zaradený v Systéme duálneho vzdelávania. V rámci diskusie vystúpil Ing. Blaščák, zástupca DM drogerie markt, ktorý prezentoval výsledky a skúsenosti s duálnym vzdelávaním v rámci tohto odboru a premietol aj motivačné video, v ktorom priamo vystúpili žiaci so svojimi skúsenosťami a poznatkami z daného odboru. Sme radi, že výchovní poradcovia mali záujem o SDV a tiež prezentovali, akou formou oni priamo motivujú žiakov pri výbere povolania a zároveň prezentovali záujem o SDV.

Teší nás, že výchovní poradcovia prejavili záujem pomôcť našej škole v spolupráci s Ing. Blaščákom o prezentáciu DM drogerie markt priamo na ich školách.

Mgr. Alžbeta Staníková

Zahraničná odborná stáž v Jene

Ako vianočný darček sa týždeň pred vianočnými sviatkami vrátili domov rodičom 15 žiaci našej školy z Nemecka, kde absolvovali v meste Jena zahraničnú odbornú stáž.  Táto stáž bola našim žiakom  umožnená v rámci programu Erasmus+, KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov,  v rámci ktorého bol vypracovaný a schválený projekt s názvom Jazyková a odborná kvalifikácia mladých gastronómov pre ich flexibilné uplatnenie na európskom trhu práce.  Cieľom projektu bolo rozšíriť a zdokonaliť odborné vedomosti a zručnosti našich žiakov v oblasti gastronómie a hotelierstva, zlepšiť a posilniť ich komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, vybudovať a podporiť ich sebavedomie a orientačný zmysel, poskytnúť im šancu nadviazať nové priateľstvá, spoznať durínsku kuchyňu, kultúru a mestá a samozrejme vytvoriť si vlastný postoj k nevyhnutnosti vzdelávať sa a ovládať nielen všeobecnú ale aj odbornú nemčinu.

The Cooperating Tourism Spider v Steyr

Projekt programu Erasmus+ The Cooperating Tourism Spider pokračoval ďalším pracovným stretnutím v rakúskom meste Steyr. Desať žiakov našej školy spolu s dvoma vyučujúcimi strávilo v rakúskej spolkovej krajine Horné Rakúsko 7 nezabudnuteľných dní od 3.12. do 9.12.2017. Pobytu sa zúčastnili žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka odborov hotelová akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu.

Projekt Erasmus plus

V dňoch 13.12-19.12.2017 sme sa zúčastnili projektu Erasmus plus v nemeckej partnerskej škole Staatliches  Berufsbildendes  Schulzentrum Jena – Gӧschwitz. Krajiny, ktoré sa zúčastnili na projekte, boli  Estónsko, Portugalsko, Maďarsko, Švédsko, Nemecko a Slovensko. Každú krajinu zastupovali dvaja učitelia odborných predmetov, resp. informatiky. Cieľom tohto projektu bola spolupráca, nadviazať vzťahy s jednotlivými krajinami a výmena skúseností v oblasti odborného vzdelávania. Prioritným cieľom je do budúcna zabezpečiť výmenné pobyty žiakov v týchto krajinách. Súčasťou projektu je i spoznávanie kultúry, tradícií i zvyklostí  jednotlivých krajín.

Pevne veríme, že spolupráca medzi jednotlivými krajinami bude pokračovať a tešíme sa na ďalšie stretnutie i so žiakmi na pôde našej školy, kam pricestujú v rámci projektu na 3- týždňovú mobilitu.

View the embedded image gallery online at:
https://soshotel.sk/index.php?start=77#sigFreeId62e5df1fba

Deň výživy opäť v našej škole

Už ôsmykrát sme v SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene propagovali zdravú výživu.  Akciu sme odštartovali dňa 24.10. 2017 besedou na tému Stravovanie podľa ročných období. Žiakom boli  sprístupnené informácie o pozitívnom vplyve konzumácie stravy na celkové zdravie a výkonnosť.

V novembri žiaci prvého ročníka učebných aj študijných odborov odpovedali na anketové otázky v dotazníku o zdravom stravovaní. Anketa bola vyhodnotená 15. decembra.

            Dňa 14. decembra 2017 sa v priestore odbornej učebne pod názvom Zdravo a chutne konala súťaž vo varení. Zúčastnilo sa jej 8 žiakov.

12. ročník Mikulášskeho turnaja vo volejbale - zmiešané družstvá

Deň: 13.12.2017

Družstvá:

ŠI - Informačných technológií BB

ŠI - drevárska ZV

ŠI - Švermova ZV

ŠI - HSaO Podborová ZV

 

Umiestnenie: 1.  ŠI - Švermova ZV

View the embedded image gallery online at:
https://soshotel.sk/index.php?start=77#sigFreeId741c916c8f

 

Design by: www.diablodesign.eu