SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

15. máj 2019 – deň zbierok

„Prirodzenosť si žiada, aby človek pomáhal človeku, nech je to ktokoľvek, už len preto, že je to človek.“ Marcus Tullius Cicero

 

15. mája 2019 sa naše študentky a naši študenti zapojili do dvoch benefičných zbierok, ktorými sme pomáhali postihnutým sklerózou multiplex a mimovládnej organizácii Úsmev ako dar, ktorá pomáha rodinám v núdzi.

Naši študenti sa vydali do ulíc 15. mája 2019. V tento deň sa konala verejná zbierka Deň slnečníc. Jej motto: „Sme tu na to, aby sme si pomáhali.“ Táto zbierka sa každoročne koná v máji pri príležitosti Svetového dňa SM. Symbolom SM je slnečnica, ktorú v uliciach Zvolena rozdávali študenti I. A triedy. Stali sa tak jej jednou časťou – listami, pretože ony symbolizujú pomocné ruky, ktoré podávajú zdraví ľudia, a tak pomáhajú ľuďom s týmto ochorením. Je dôležité, aby sa študenti aj takýmto spôsobom učili spolupatričnosti s chorými ľuďmi. Naši študenti vyzbierali v uliciach Zvolena 309 €, najviac vyzbierala trojica dievčat Dominika Alexandra Krajliková, Natália Fabová a Viktória Bendíková. Dievčatá nazbierali 95 €.

V tento deň do ulíc Zvolena vyrazili aj naše dobrovoľníčky z III. Z a II. A, ktoré sa zapojili do zbierky Deň úsmevu, ktorej mottom bolo: „Meňme spoločne životy detí v rodinách v núdzi.“ Pretože bezpečný domov je základným predpokladom, aby mohlo dieťa šťastne vyrastať a rozvíjať sa. V mnohých rodinách, ktoré sa ocitajú v sociálnej núdzi, však vzniká riziko, že deti o svoje zázemie prídu a práve výťažok z tejto zbierky bude použitý najmä na podporu rodín, ktoré sa ocitli v kríze.

Dúfame, že aj my sme v rámci týchto zbierok darovali nádej, a tým, že sme sa zapojili do zbierok, sme prispeli k zlepšeniu situácie chorých na sklerózu multiplex a deťom, ktoré žijú v rodinách, ktoré sú v sociálnej núdzi.

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020 po 1. a 2. termíne

 

Zápis žiakov do I. ročníka sa bude konať dňa 22.05.2019 od 9:00 do 16.00 hod v budove školy. Žiadame zákonných zástupcov prijatých žiakov, aby prišli na zápis aj v prípade, že im do uvedeného dátumu nebude doručené rozhodnutie o prijatí.

Rodičia neprijatých žiakov, ktorí vyhoveli kritériám prijímacieho konania,  sledujte prosím, či sa po ukončení zápisu dňa 23.05.2019 posunula čiara prijatých žiakov a v prípade, že vaše dieťa bude prijaté,  telefonicky si dohodnite termín zápisu.

Výsledková listina po 1. a 2. termíne.pdf

Loading...

 

TRENDY BAROVÝ ČAŠNÍK 2019

Dňa 3.5. 2019 sa v priestoroch športového centra v Púchove konal 3. ročník súťaže TRENDY BAROVÝ ČAŠNÍK 2019. Organizátorom súťaže bol Klub mladého barmana a baristu pri SOŠ obchodu a služieb v Púchove v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, mestom Púchov,  Školou baristu, Školou barmana a sponzormi.

Najlepšia kuchárka v Tatrách

     Slovenský zväz kuchárov a cukrárov a Tatranský klub kuchárov a cukrárov 3. mája 2019 organizoval v areáli Slalom Restaurant na Štrbskom Plese už 28. ročník súťaže pod názvom  JARNÁ GASTRONOMICKÁ VÝSTAVA JEDÁL A CUKRÁRENSKÝCH VÝROBKOV a súťaž o najlepšieho kuchára Tatranský kuchár 2019.

41. ročník celoštátnej prehliadky SOČ

Hneď po veľkonočných prázdninách, 24. - 26. apríla, sa konala 41.  celoštátna prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti / SOČ/ na Strednej odbornej škole automobilovej v Košiciach. 

Hudba priniesla radosť a úsmev

 „Tam, kde prinášame úsmev a radosť do života, robíme najkrajšiu vec na svete.“

Stalo sa pre nás už samozrejmosťou, že pravidelne pripravujeme hudobný program pre malých pacientov Detskej onkológie, detskej chirurgie a pediatrie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.

PIEŠŤANSKÝ POHÁR

            Dňa 16.4. 2019 sa v priestoroch Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch konal 3. ročník súťaže Piešťanský pohár Ľudovíta Wintera. Súťaž každoročne organizuje Hotelová akadémia v Piešťanoch v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom.

Nové skúsenosti  na VITIS TROPHÉE JUNIOR 2019

Dňa 8. a 9. apríla 2019 sa konal VI. ročník juniorskej someliérskej súťaže  Vitis Trophée Junior 2019 - Majstrovstvá someliérov Slovenska v priestoroch škôl Súkromnej hotelovej akadémie SD Jednota a Súkromnej strednej odbornej školy SD Jednota v Šamoríne.

Krajské kolo v Stredoškolskej odbornej činnosti

Krajské kolo 41. ročníka súťaže v SOČ sa konalo 5. apríla 2019 na Strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene. Našu školu reprezentovali  víťazky školského kola,  žiačky 2. A triedy - Laura Lvomská s Terezou Pocklanovou , ich spolužiačka Zuzana Müllerová a Romana Nemcová, študentka štvrtého ročníka manažmentu regionálneho cestovného ruchu.

Deň narcisov 2019 – prekonali sme vlaňajší rekord

 „Lásku, porozumenie,  pomoc a nádej to je to najkrajšie, čo môžeme chorým ľuďom dať, veď nikdy nevieme, čo sa môže v živote stať a či aj my ju nebudeme potrebovať. Čím viac venujeme život ostatným, tým je hodnotnejší.“  Henrich von Kleist

 

Design by: www.diablodesign.eu