SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Posledné zvonenie ...

„Prečo sa človek musí lúčiť so všetkým, čo mal tak rád. Prečo mu v živote musí zostaň len a len spomínať? Keď príde raz chvíľa rozlúčenia, treba si povedať dovidenia!“

Byť kráľom času, nepoznali by sme lúčenie a my sme sa v piatok 17. mája 2019 slávnostne rozlúčili s tohtoročnými maturantmi, ktorí uzavrú štúdium maturitou a opustia brány školy.
Maturanti sa lúčili s vedením školy, triednymi profesormi a všetkými pedagógmi, ktorí ich pripravovali na budúce povolanie, na ktoré sa pripravovali štyri roky.

Budúci maturanti sa im za to všetko odvďačili krátkym programom. Na úvod ich poďakovania zaznela báseň, ktorú predniesla Silvia Psotková. Na ľudovú nôtu zaspievali Barborka Dolinská a Adrika Iványiová, na husliach ich sprevádzala Miška Libiaková. Po ľudovej piesni nasledoval slávnostný príhovor. Predniesol ho Adam Kružliak.
Maturanti sa vedeniu školy, triednym profesorom a vyučujúcim poďakovali kvetmi.

Záver rozlúčky patril študentskej hymne – Gaudeamus igitur.
Aj pre tohtoročných maturantov prišiel koniec štúdia veľmi rýchlo, bez zvonenia. Čaká ich už len posledný, pre niektorých ten najťažší krok do života, ktorým je maturita.
Prajeme im, aby pri zelenom stole mali šťastnú ruku.

:: FOTOGALÉRIA NA FB ::

15. máj 2019 – deň zbierok

„Prirodzenosť si žiada, aby človek pomáhal človeku, nech je to ktokoľvek, už len preto, že je to človek.“ Marcus Tullius Cicero

 

15. mája 2019 sa naše študentky a naši študenti zapojili do dvoch benefičných zbierok, ktorými sme pomáhali postihnutým sklerózou multiplex a mimovládnej organizácii Úsmev ako dar, ktorá pomáha rodinám v núdzi.

Naši študenti sa vydali do ulíc 15. mája 2019. V tento deň sa konala verejná zbierka Deň slnečníc. Jej motto: „Sme tu na to, aby sme si pomáhali.“ Táto zbierka sa každoročne koná v máji pri príležitosti Svetového dňa SM. Symbolom SM je slnečnica, ktorú v uliciach Zvolena rozdávali študenti I. A triedy. Stali sa tak jej jednou časťou – listami, pretože ony symbolizujú pomocné ruky, ktoré podávajú zdraví ľudia, a tak pomáhajú ľuďom s týmto ochorením. Je dôležité, aby sa študenti aj takýmto spôsobom učili spolupatričnosti s chorými ľuďmi. Naši študenti vyzbierali v uliciach Zvolena 309 €, najviac vyzbierala trojica dievčat Dominika Alexandra Krajliková, Natália Fabová a Viktória Bendíková. Dievčatá nazbierali 95 €.

V tento deň do ulíc Zvolena vyrazili aj naše dobrovoľníčky z III. Z a II. A, ktoré sa zapojili do zbierky Deň úsmevu, ktorej mottom bolo: „Meňme spoločne životy detí v rodinách v núdzi.“ Pretože bezpečný domov je základným predpokladom, aby mohlo dieťa šťastne vyrastať a rozvíjať sa. V mnohých rodinách, ktoré sa ocitajú v sociálnej núdzi, však vzniká riziko, že deti o svoje zázemie prídu a práve výťažok z tejto zbierky bude použitý najmä na podporu rodín, ktoré sa ocitli v kríze.

Dúfame, že aj my sme v rámci týchto zbierok darovali nádej, a tým, že sme sa zapojili do zbierok, sme prispeli k zlepšeniu situácie chorých na sklerózu multiplex a deťom, ktoré žijú v rodinách, ktoré sú v sociálnej núdzi.

TRENDY BAROVÝ ČAŠNÍK 2019

Dňa 3.5. 2019 sa v priestoroch športového centra v Púchove konal 3. ročník súťaže TRENDY BAROVÝ ČAŠNÍK 2019. Organizátorom súťaže bol Klub mladého barmana a baristu pri SOŠ obchodu a služieb v Púchove v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, mestom Púchov,  Školou baristu, Školou barmana a sponzormi.

Design by: www.diablodesign.eu